College Noordwijk: ’Geen ontoelaatbare beïnvloeding’

College Noordwijk: ’Geen ontoelaatbare beïnvloeding’
Henri de Jong toen hij nog als wethouder toekomstige bewoners van Het Zilt toesprak.
© Archieffoto Leidsch Dagblad
Noordwijk

Van ’ontoelaatbare beïnvloeding’ van bestuurders is volgens burgemeester en wethouders in Noordwijk geen sprake. Deze kwalificatie laat het college dan ook geheel voor rekening van de fracties van D66, GroenLinks, Puur en PvdA.

De vier oppositiepartijen eisen opheldering van het dagelijkse bestuur na het aftreden van CDA-wethouder Henri de Jong. Ook dringen zij aan op een onderzoek door de burgemeester. Het college heeft meer tijd nodig om alle vragen van de oppositie te kunnen beantwoorden.

„D66, GroenLinks, Puur en PvdA maken zich grote zorgen over ontoelaatbare beïnvloeding van bestuurders, via niet-transparante partijlijnen, die gericht is op eigen belang”, stelden de vier partijen enkele weken terug in een brief aan het college. Die reactie kwam nadat De Jong had aangegeven dat er soms dingen door partijleden van hem werden verlangd die niet in het coalitieakkoord stonden, en ook niet in het verkiezingsprogramma van het CDA.

„Het is niet de eerste keer dat bestuurders geconfronteerd zijn met ontoelaatbare bemoeienissen vanuit de samenleving”, stellen de vier partijen. Tijdens de laatste coalitieperiode van de oude gemeente Noordwijk vond er onderzoek plaats door een bedrijfsrecherchebureau naar aanleiding van grove fouten in het bestemmingsplan Zeewaardig. Daardoor kon bijvoorbeeld op het Gat van Palace een veel hoger en massaler bouwwerk komen dan de gemeente ooit bedoeld heeft.

Tot vaststelling van strafrechtelijke feiten heeft dat niet geleid. Wel is er bij de portefeuilleverdeling rekening mee gehouden dat belangrijke beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening en financiën niet onder de verantwoordelijkheid van één wethouder mogen vallen.

Na het recente opstappen van De Jong heeft Puur tijdens de raadsvergadering van 21 april een onderzoek gevraagd door burgemeester Wendy Verkleij. Zij zou met name antwoord moeten geven op de vraag ’hoe ontoelaatbare en niet-transparante beïnvloeding van bestuurders’ kan worden voorkomen. Of een dergelijk onderzoek er komt is nog onduidelijk.

De vier oppositiepartijen hebben het college tien vragen gesteld over deze kwestie. Zo willen ze graag de mening van burgemeester en wethouders horen over de verklaring van De Jong, en of hierover met CDA-fractie en -bestuur een gesprek wordt aangegaan.

Het college geeft in een reactie aan meer tijd nodig te hebben voor een ’gedegen beantwoording van de vragen’. „De reikwijdte van deze vragen is omvangrijk: zij hebben betrekking op het verleden, op het recente terugtreden van de heer De Jong als wethouder en op de toekomst. Bovendien betreffen zij kernthema’s als integriteit en vertrouwen in de lokale democratie. Wij tekenen hierbij overigens aan dat wij ons niet herkennen in de term ’ontoelaatbare beïnvloeding.”

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.