Premium

Stimuleringsfonds voor Alphens bedrijfsleven: voorlopig drie ton beschikbaar voor collectieve plannen

Stimuleringsfonds voor Alphens bedrijfsleven: voorlopig drie ton beschikbaar voor collectieve plannen
Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn richt een stimuleringsfonds op voor ondernemers, om de schade van de coronacrisis te beperken. Voorlopig is drie ton beschikbaar.

Burgemeester en wethouders zijn bereid dit bedrag aan te vullen als er veel steunaanvragen binnenkomen. Vanaf volgende maand is het mogelijk een eenmalige subsidie aan te vragen.

Alleen ondernemerscollectieven profiteren van het fonds. Winkeliersverenigingen, ’parkmanagement’ op bedrijventerreinen en overige samenwerkingsverbanden kunnen steun aanvragen voor gezamenlijke initiatieven om de anderhalvemetereconomie goed te laten functioneren. Ook is het mogelijk een bijdrage aan te vragen voor innovaties en nieuwe verdienmodellen.

Met de keuze voor subsidies aan collectieven denken B en W het meeste effect te bereiken. ’Er is bewust gekozen om dit fonds op te zetten voor collectieven’, schrijft het college aan de gemeenteraad. Collectieve projecten hebben een ’breder effect op de lokale economie’, individuele bedrijven en organisaties kunnen hierop ’meeliften’.

Complex

Individuele ondernemers kunnen bovendien al aanspraak maken op een reeks rijksregelingen, zo is de gedachte. Verder is financiële ondersteuning van losse bedrijven door de gemeente ’juridisch complex’ en daarom niet wenselijk, stellen B en W. Het college wil de subsidieregeling simpel en toegankelijk houden. Uitkering geschiedt snel, verantwoording vindt achteraf plaats.

Het plan voor een stimuleringsfonds is in nauw overleg met drie belangrijke ondernemersclubs opgesteld: de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop/Hazerswoude-Dorp, de Vereniging Ondernemingen Alphen aan den Rijn (VOA) en de Economic Development Board Alphen aan den Rijn.

Het geld is afkomstig uit een al bestaand lokaal economiefonds, de zogenoemde LEF-regeling. Door de coronacrisis zijn veel LEF-activiteiten niet mogelijk. Het LEF-fonds bevat ruim 1,2 miljoen euro.

Diverse partijen in de gemeenteraad hebben B en W een paar weken geleden gevraagd om een steunfonds voor het bedrijfsleven. De VVD stelde toen al voor om geld vrij te maken uit het LEF-fonds. Ook Nieuw Elan en D66 vroegen om een fonds.

De verwachting is dat de gemeente vanaf volgende maand een digitaal formulier beschikbaar heeft voor subsidieaanvragen. De regeling geldt voorlopig tot juni 2021.

Verenigingen

Alphen aan den Rijn stelde eerder dit jaar al een budget van 2,5 miljoen euro beschikbaar om maatschappelijke organisaties te helpen tijdens de coronacrisis. Verenigingen en organisaties kunnen een beroep doen op dit fonds als ze door de coronacrisis kampen met inkomstenderving en daaruit voortvloeiende betalingsproblemen. Wethouder Kees van Velzen (financiën/CDA) heeft onlangs aangegeven dat hij bereid is dit fonds zo nodig aan te vullen, bijvoorbeeld in het geval van een ’tweede ziektegolf’.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.