Theo Alkemade volgt Henri de Jong op als CDA-wethouder in Noordwijk

Theo Alkemade.© Publiciteitfoto

Peter van der Hulst
Noordwijk

Theo Alkemade is door het CDA voorgedragen als nieuwe wethouder in Noordwijk. De huidig fractievoorzitter van de christendemocraten in kustgemeente vult daarmee de leeggekomen plek in die is ontstaan na het vertrek van wethouder Henri de Jong.

Het dossier rond de woningbouw in Noordwijk is voor Alkemade een voorname reden geweest om zich kandidaat te stellen. ,,Er moet wat gebeuren’’, zegt hij over de woningmarkt in Noordwijk. Hoewel er veel kritiek is op het feit dat er te weinig wordt gebouwd in de kustgemeente, wil Alkemade met behulp van het eerder door dit college gepresenteerde deltaplan woningbouw helder aangeven welke projecten er allemaal op de rol staan.

,,Wanneer gaan we aan de slag met Offem Zuid deel 2 en 3 en Bronsgeest. Ik wil daar een label aan hangen, zodat woningzoekenden ook een beeld krijgen wanneer ze zich kunnen inschrijven. Zoals wethouder Roberto ter Hark in stappen duidelijk heeft gemaakt hoe de parkeerproblemen in Noordwijk worden aangepakt, zo wil ik dat ook met woningbouw doen. Wanneer volgt het Zilveren Kruis, het Julianahofje, het Northgoterrein, de Bavo en het Zilt’’, somt Alkemade verschillende bouwlocaties op. ,,Als je helderheid geeft over wanneer welke stappen worden genomen, dan geeft dat ook rust.’’

Dat Alkemade een voorname kandidaat was, weerhield CDA Noordwijk er niet van ’zorgvuldig op zoek te gaan’ naar een nieuwe wethouder, zoals Jordy de Mooij voorzitter van de sollicitatiecommissie dat noemt. „We hebben selectiecriteria opgesteld en de vacature vervolgens breed uitgezet onder de CDA-afdelingen in Zuid-Holland.”

Hoeveel kandidaten er uiteindelijk op de baan hebben gereageerd, houdt De Mooij voor zich. „We hebben puur naar kwaliteit gekeken om te zien wie de beste kandidaat was. Het moest een sterke persoonlijkheid zijn, want het zijn stevige dossiers en er spelen verschillende belangen. Belangrijk voor ons is ook een goede communicatie, inhoudelijke kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en bestuurlijke ervaring.”

Dat Alkemade als fractievoorzitter alle dossiers van Noordwijk kent, speelde bij de keuze een rol, maar was volgens De Mooij niet de hoofdreden. „Het is een onderdeel dat je meeweegt, maar je kijkt ook of iemand een aanpakker is. Je telt alle punten bij elkaar op.” De nadruk op een sterke persoonlijkheid heeft volgens De Mooij niets te maken heeft met de kritiek van De Jong dat hij veel druk van CDA-leden voelde op zijn functioneren. „Als fractie hebben wij die druk niet ervaren”, zegt De Mooij. Alkemade wijst erop dat een ’commissie van wijze heren’ binnen de partij bezig is met een onderzoek naar de reden van De Jongs vertrek.

Naar verwachting wordt Alkemade, die de steun heeft van fractie en bestuur, tijdens de raadsvergadering van 23 juni beëdigd. Binnen het college moeten ook nog afspraken worden gemaakt over de portefeuilleverdeling. Alkemade heeft in ieder geval al een voorkeur voor ruimtelijke ordening uitgesproken, een beleidsterrein dat ook tot het takenpakket van De Jong behoorde. De nieuwe wethouder heeft twee BV’s op het gebied van telecomproducten. Zijn werkzaamheden voor die bedrijven zonder personeel zet hij voorlopig in de ’slaapstand’. Het ligt in de verwachting dat De Mooij de nieuwe fractievoorzitter van het CDA wordt.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.