Nieuw Valkenburg krijgt eigen waterzuivering en warmtenet

Schematische weergave van het wijkverwarmings- en verkoelingsplan.

Op gepaste afstand presenteren de vijf partners hun waterplan.© Foto Bas Kijzers

1 / 2
Binnert-Jan Glastra
Valkenburg

Het nieuwe dorp dat de komende jaren verrijst bij Valkenburg, krijgt een eigen zoetwaterfabriekje en lokaal warmtenet. Dat althans hopen vijf betrokken partijen te kunnen bewerkstelligen. Maandag ondertekenden zij daartoe een intentieverklaring.

Een compleet nieuw dorp neerzetten biedt de mogelijkheid om de energievoorziening ervan zo duurzaam mogelijk te maken. Met hun intentieverklaring geven de gemeente Katwijk, het Rijksvastgoedbedrijf, ontwikkelaar Bouwfonds Property Development (BPD), drinkwaterbedrijf Dunea en het Hoogheemraadschap van Rijnland het is het startsein voor een haalbaarheidsonderzoek naar vernieuwing op het gebied van water en wonen.

Warmte

„De temperatuur van water is een uitstekende bron voor warmte en koude. We hebben een grote leiding liggen onder het gebied en we zetten onze expertise graag breder in’’, laat Dunea-directeur Wim Drossaert weten. ,,Als het haalbaarheidsonderzoek de seinen op groen zet, bieden wij straks naast koel en betrouwbaar drinkwater uit de kraan, ook warmte en koude aan via een apart warmtenet.”

Die grote waterleiding van Dunea levert voor de meer dan vijfduizend beoogde huizen van Nieuw Valkenburg de verwarming in de winter en verkoeling is de zomer. Het wordt een soort centrale verwarming voor het hele dorp. De huizen krijgen ook een warmtepomp - op elektriciteit van zonnepanelen of windturbines - om bij te springen op momenten dat de warmtevraag in de wijk groter is dan wat de pijp kan leveren.

Zuivering

Verder is het de bedoeling dat afvalwater in de nieuwe wijk ter plekke wordt gescheiden en gezuiverd. Echt vuil rioolwater - ’zwart water’ - gaat naar de bestaande zuiveringsinstallaties. Wel wordt het lokaal al gefilterd op bijvoorbeeld ziektekiemen, medicijnresten en microverontreinigingen.

Het overige ’grijze’ water, zoals het douchewater, is vele malen schoner. Dat wil het hoogheemraadschap compleet lokaal zuiveren, zodat het voor het dorp een extra zoetwatervoorziening kan zijn. De kleine ’zoetwaterfabriek’ kan ook een plek zijn voor innovatieve zuiveringstechnieken.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.