Brandbrief provincie Zuid-Holland over oplopende tekorten bij gemeenten

1/2
Den Haag

Meer kabinetsgeld is nodig om de ondergang van bibliotheken, zwembaden en verenigingen in Zuid-Holland te voorkomen. Gedeputeerde staten (GS) van de provincie vragen in een brief om meer rijkssteun.

Blijft de steun uit dan wil de provincie als financiële toezichthouder op gemeenten een oogje dichtknijpen bij het beoordelen van jaarrekeningen. ,,Als toezichthouder zijn wij streng maar rechtvaardig”, stelt VVD-gedeputeerde Floor Vermeulen. ,,Nu komen we tot het punt waarbij het niet meer rechtvaardig wordt om gemeenten te dwingen keuzes te maken die maatschappelijk niet verantwoord meer zijn. Dan gaan we als provincie naast onze gemeenten staan en vragen het rijk: geef onze gemeenten weer financiële ruimte.”

Eerder uitte de provincie al haar zorgen bij het kabinet over de structurele tekorten bij gemeenten voor jeugdzorg, huishoudelijke hulp en andere maatschappelijke ondersteuning. Nu is de miljoenen kostende coronacrisis er bovenop gekomen.

GS is blij dat gemeenten eenmalig extra rijksgeld krijgen voor het opvangen van kosten door de coronacrisis, maar dat is volgens het college niet genoeg om de nood te lenigen. Er is structureel meer geld nodig om rond te komen. Ook de provincie zelf kent financieel geen rooskleurige situatie.

Zuinig

Veel gemeenten moeten ’buiten hun schuld om’ grote tekorten wegwerken door fors te bezuinigen. Dat gaat wellicht ten koste van voorzieningen als een bibliotheek of een zwembad. ,,Daar moeten we zeker nu heel zuinig op zijn”, staat in de brief van GS.

Gedeputeerde Staten wijzen in hun brief ook op mogelijke stagnatie van het duurzaamheidsbeleid van gemeenten. Zij willen snel de overstap maken van fossiele brandstoffen naar andere vormen van energie. ,,Vermeden moet worden dat deze opgaven niet verder kunnen, omdat gemeenten het zich niet kunnen veroorloven om mee te doen.”

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.