Premium

Nieuwe ronde discussie over ondernemersfonds Teylingen

Teylingen

Teylingen gaat niet in cassatie bij de Hoge Raad tegen het arrest waarbij het gerechtshof bepaalde dat de gemeente ondernemer Cees Bos zijn via de WOZ betaalde bijdrage aan het ondernemersfonds moet teruggeven. De gemeenteraad gaf al eerder unaniem aan niets in cassatie te zien en het college is het daar ’bij nadere beschouwing’ wel mee eens.

Donderdag praat de raad in de laatste vergadering voor het zomerreces over de gang van zaken rond het ondernemersfonds. Na de uitspraak in het hoger beroep van Bos, voorzitter van de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT) dat werd opgericht uit verzet tegen het fonds, gaat het college nu een uitweg zoeken met de VOT en het Business Platform Teylingen (BPT) dat de opvolger is van de ter ziele gegane Teylingse Ondernemersvereniging (TOV). Geen enkele partij zit te wachten op een nieuwe rechtszaak waarbij veel meer ondernemers op basis van het arrest hun bijdrage aan het fonds gaan terugeisen. Los van de daarmee gepaard gaande hoge kosten, krijgen de diepe wonden die het fonds in het ondernemersland heeft geslagen dan ook geen kans om te helen.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.