Sportakkoord Leiden is getekend: ’Nu is het tijd voor actie om de plannen die op papier staan te realiseren’

Leiden

Tijdens een drukbezochte avond in het clubhuis van DIOK werd dinsdagavond het Sportakkoord Leiden officieel bekrachtigd.

Doelstelling van het akkoord is om sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, onderwijs, bedrijfsleven en gemeente gezamenlijk sport en bewegen voor iedere inwoner in Leiden aantrekkelijk en toegankelijk te maken. Voor de uitvoering van het sportakkoord is voor de komende drie jaar door het ministerie van VWS een budget van 180.000 euro beschikbaar gesteld.

In maart werd de eerste officiële aanzet gegeven voor de bundeling van krachten. De afgelopen maanden zijn de verschillende werkgroepen aan de slag geweest om de plannen op papier te krijgen. Sportformateur Mijke Sluis toonde zich trots op de goede samenwerking van de verschillende partijen. ,,We hebben een mooie basis gelegd. Nu is het tijd voor actie om de plannen die op papier staan te realiseren.’’

Wethouder Paul Dirkse, die als eerste zijn handtekening onder het akkoord zette, loofde de daadkracht van de betrokken clubs en instanties. ,,De eerste helft zit erop. Met de ondertekening van het akkoord kan de tweede helft nu beginnen’’, hield hij de Leidse sportbestuurders voor. ,,Het is jullie akkoord en dit is een mooie start.’’ Om er met een kwinkslag aan toe te voegen: ,,Als jullie er niet mee aan de slag gaan, krijgen jullie mij achter je aan.’’

In grote lijnen behelst het Leidse sportakkoord vier ambities. Het eerste punt is dat sport en bewegen voor iedereen mogelijk moet zijn. Alle Leidenaars moeten een leven lang plezier beleven aan sport en bewegen. Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, migratieachtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie worden weggenomen.

Daarnaast moeten er voldoende vitale sportaanbieders zijn. Dat kan alleen als de Leidse sportverenigingen over voldoende vrijwilligers, professioneel kader en bestuursleden beschikken. Hoewel het landelijke percentage vrijwilligers al meerdere jaren stabiel is, hebben verenigingen het toch steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Ook in Leiden. Steeds minder mensen zijn bereid om op structurele basis vrijwilligerstaken bij sportverenigingen op zich te nemen. Aandacht voor werving en behoud van voldoende vrijwilligers is een van de speerpunten in dit akkoord.

Als derde ambitie wordt een duurzame sportinfrastructuur genoemd. Voorzieningen moeten aantrekkelijk en multifunctioneel zijn. Sportverenigingen en de gemeente gaan gezamenlijk aan de slag om de CO2-uitstoot te verminderen door het gebruik van zonne-energie en vergroening te stimuleren. Bij de uitvoering zullen gemeente en verenigingen samenwerken.

De vierde ambitie is dat Leiden meer gebruik gaat maken van de bestaande kennis van (oud)topsporters, zodat de Leidenaar wordt geïnspireerd om te gaan sporten.

Het Leidse sportakkoord is op veel punten vergelijkbaar met dat van andere grote Nederlandse steden. Toch zijn er op lokaal niveau verschillen en dat heeft alles te maken met het karakter van de verschillende steden. Leiden neemt daarin een aparte positie in. Leiden is, na Den Haag, de dichtstbevolkte gemeente van Nederland. Door het grote aantal jongvolwassenen heeft Leiden relatief een jonge bevolking. Toch was er de laatste tien jaar een afname van het aantal kinderen te zien. De verwachting is dat het aantal minderjarigen de komende jaren zal toenemen. Volgens de prognoses van het CBS zal het aantal inwoners in de Leidse regio fors stijgen.

Meer nieuws uit Sport Regionaal

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.