Schouten vraagt experts naar gezondheidseffecten voermaatregel

Den Haag

Landbouwminister Carola Schouten gaat met experts en veeartsen in gesprek over eventuele gezondheidseffecten die het verlagen van ruw eiwit in veevoer heeft voor de gezondheid van het vee. Er zijn genoeg aanwijzingen dat de omstreden 'voermaatregel' geen negatief effect heeft, maar wegens de maatschappelijke onrust en de boerenprotesten, vraagt Schouten naar extra advies, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

"In de melkveehouderij wordt over het algemeen meer eiwit gevoerd dan nodig is", aldus Schouten. "Het teveel aan eiwit wordt niet opgenomen door het dier, maar in de vorm van ammoniak uitgestoten." Volgens de minister wordt dat "in de sector en in de wetenschap breed onderschreven".

Evengoed laat Schouten zich adviseren of het dierenwelzijn voldoende is gewaarborgd. Ze is hiervoor onder meer in gesprek met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde.

Boerenprotesten

De plannen van het kabinet om het eiwitgehalte te verlagen, waren het startschot voor de jongste ronde boerenprotesten van de afgelopen week. Die begonnen vorige week donderdag, op de laatste officiële vergaderdag van de Kamer, laat in de avond. VVD en CDA drongen er bij Schouten op aan ook serieus te kijken naar een alternatief plan van de melkveehouders.

Dat plan wordt doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving. Schouten verwacht de uitkomst daarvan eind augustus. De uitkomst van haar gesprekken met de experts zal ze dan samen met de doorrekening delen met de Kamer.

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) zegt geen vertrouwen te hebben in de uitkomst van het overleg tussen de minister en de experts. "De deskundigen hebben al lang laten weten dat het verlagen van het eiwitgehalte een negatief effect heeft", zegt FDF-woordvoerder Mark van den Oever. "Daarnaast weten wij als boeren zelf wel wat goed is voor onze koeien. Dit is een voorstel voor de bühne. Wij gaan gewoon door met onze acties, net zo lang totdat dit voorstel van onherroepelijk van tafel is."

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.