Politiek draagt wethouder Van As op om Alphense bedrijventerreinen in te ruimen voor tijdelijke woningen

Alphen aan den Rijn

Lege bedrijfskavels lenen zich volgens de Alphense politiek goed voor tijdelijke, kleine huizen. De voltallige gemeenteraad vraagt wethouder Gerard van As (woningbouw/Nieuw Elan) om dit snel te regelen.

De twaalf fracties zien mogelijkheden voor het bouwen van zogenoemde ’tiny houses’ die tien jaar op één plek mogen staan. Na die periode kunnen ze op een andere plek staan, om aan de grote behoefte aan woningen te voldoen. ’Tiny houses’ zijn prefabwoningen die zo’n dertig tot vijftig vierkante meter oppervlak hebben. Ze zijn geschikt voor alleenstaanden of kleine gezinnen en zijn zo’n dertig jaar te gebruiken.

Gnephoek

In een initiatiefvoorstel noemen de partijen vier mogelijke locaties voor tijdelijke huizenbouw. Dat zou bijvoorbeeld kunnen aan de Hoorn, bij de Tankval, de Steekterpoort en in het zuidelijke deel van de Gnephoek. Hier staan al tijden bedrijfskavels te koop.

Van As krijgt van de politiek de opdracht om ’op korte termijn’ plekken in Alphen-stad en in de omliggende dorpen plekken aan te wijzen voor kleine prefabwoningen. Nog voor het eind van dit jaar willen ze van de wethouder weten hoe hij hier tijdelijke huizenbouw denkt te realiseren.

Tekort

Van As wilde de afgelopen tijd niets weten van het opgeven van bedrijfskavels voor woningbouw. Volgens de wethouder kan er een tekort aan bedrijfsruimte ontstaan als Alphen die kavels opgeeft. Ook liggen veel bedrijfskavels op plekken waar nogal wat milieuhinder is van andere bedrijvigheid en zouden die locaties daarom niet geschikt zijn voor huizenbouw. Diverse partijen hebben de afgelopen maanden bij Van As aangedrongen op huizenbouw aan de Hoorn en andere beoogde bedrijventerreinen.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.