Onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid: openbaar vervoer blijft na de crisis minder populair

Veel mensen vinden de verplichte mondkapjes in het openbaar begrijpelijk, maar ook onprettig.
© Foto ANP
Amsterdam

De coronacrisis gaat ons reisgedrag blijvend veranderen. Dat blijkt uit een onderzoek van het het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) onder zo’n 2000 Nederlanders. Ze kregen aan het begin van de crisis (eind maart, begin april) een uitgebreide vragenlijst over onder andere reisgedrag, vakantie en thuiswerken. Eind juni, begin juli vulden ze die lijst opnieuw in opnieuw. Het openbaar vervoer verliest - zo lijkt het - ook na de crisis aan populariteit.

Maar liefst 84 procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan momenteel liever van individueel vervoer (auto, fiets) gebruik te maken dan van openbaar vervoer. Er is nauwelijks een verschil met een paar maanden geleden (87 procent). Slechts rond de tien procent van de ondervraagden is positief of zelfs zeer positief over het openbaar vervoer als vervoerswijze, voorheen was dat rond de veertig (bus, tram, metro) en vijftig (trein) procent.

Mondkapje

Je zou misschien een andere uitkomst verwachten, maar de meerderheid van de OV-reizigers - ruim zeventig procent - voelt zich wél veilig in het openbaar vervoer. Ze zeggen dat ze op dit moment voldoende afstand kunnen houden op het perron of bij halte en ook in de trein en bus. Maar reizen wordt na 1 juni minder vaak als prettig ervaren (minder dan veertig procent) dan voor 1 juni (meer dan vijftig procent). Dat ligt waarschijnlijk in grote mate aan de mondkapjesplicht per 1 juni. Ongeveer 63 procent van de ondervraagden vindt het dragen van zo’n ding niet fijn. Overigens is er wel begrip voor de maatregel: bijna zestig stemt er mee in.

Naast het verplichte mondkapje wordt ook angst vor besmetting genoemd om minder met trein, bus of andere ov-vormen te reizen. Daarnaast passeren ’vaker thuiswerken’ en ’thuisonderwijs’ als redenen de revue. En geven veel mensen aan sowieso nog steeds veel minder activiteiten te ondernemen. Ze hoeven zich minder vaak te verplaatsen.

Minder druk

Ook na corona blijft het waarschijnlijk minder druk in bus en trein. Ongeveer 28 procent van de Nederlanders die vóór maart wel eens met het ov reisden, verwacht na de coronacrisis minder gebruik te maken van het ov dan toen er nog niets aan de hand was. Daar staat tegenover dat 8 procent denkt na de crisis vaker gebruik te maken van het ov.

Veel ov-reizigers die zijn uitgeweken naar een alternatieve vervoerwijze zijn positief over hun overstap. Meer dan vijftig procent van de mensen die het ov hebben ingeruild voor de fiets, blijft de tweewieler vaker pakken. Voor de brommer was de score 47 procent, de auto 34 procent en voor lopen 40 procent.

Vakantie

De coronacrisis heeft ook grote invloed op ons reisgedrag in vrije tijd. De crisis is ook van grote invloed op het reisgedrag in de vrije tijd. Dit jaar gaat 57 procent van de Nederlanders met vakantieplannen in eigen land op vakantie en 40 procent binnen Europa. De resterende drie procent zoekt het buiten Europa, een halvering ten opzichte van wat Nederlanders in 2018 deden volgens het Continu Vakantie Onderzoek (CVO).

Van de Nederlanders die in het buitenland vakantie vieren gaat 64 procent met de auto en 28 procent met het vliegtuig. In 2018 was dit volgens het CVO respectievelijk 53 en 37 procent.

Het aandeel mensen met vliegervaring dat verwacht na de coronacrisis minder te gaan vliegen is sinds het begin van de crisis gegroeid van ongeveer 20 procent naar bijna 38 procent.

Meer nieuws uit Metropool

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.