’Bomen in Teylingen beter beschermen’

De Antoniuslaan na de herinrichting.
© archeiffoto
Teylingen

Bomen moeten beter worden beschermd, vinden veel Teylingers. Bijna veertig procent vindt dat gemeentelijke bomen met een stam van minder dan twintig centimeter dik niet zonder vergunning gekapt mogen worden. Verder moet de leeftijdsgrens van 55 jaar voor het vergunningsvrij kappen van particuliere bomen omlaag, vindt ruim veertig procent van de deelnemers aan een peiling in Team Teylingen over het bomenbeleid.

Aanleiding voor het onderzoek onder het digipanel is dat het huidige bomenbeleid dateert van 2015 en dat de gemeente het tijd vindt om daar weer eens goed naar te kijken. De inwoners vinden bomen belangrijk, zo blijkt nog eens: ze verfraaien het straatbeeld, zijn belangrijk voor het milieu en hebben niet zelden een cultuurhistorische waarde. Bomen zijn ook emotie, stelde wethouder Kees van Velzen in 2015 al vast, en dat bleek vorig jaar ook wel overduidelijk bij de plannen om de kastanjes aan de Wilhelminalaan en de Prins Hendriklaan te kappen. Het werd een van de kwesties waarbij de vroegtijdig vertrokken wethouder Rob ten Boden zwaar onder vuur kwam te liggen.

Echt positief zijn de Teylingers niet over het beleid van de afgelopen vijf jaar: een kwart heeft bijvoorbeeld het idee dat er nu minder bomen staan dan in 2015. Opmerkelijk zijn wel de verschillen tussen het kwart van de deelnemers dat bekend is met het bomenbeleid en de driekwart die dat niet kent. De mensen die het beleid kennen, zijn kritischer over zowel de kwaliteit als de diversiteit van het bomenbestand. Tegelijkertijd geeft deze groep ook aan meer overlast te hebben (gehad) van bomen. De onderzoekers hebben voor dat laatste overigens wel een verklaring: mensen die last hebben van bomen, zullen zich sneller in het beleid verdiepen.

Het onderzoek geeft opnieuw aan mensen het belangrijk vinden om goed geïnformeerd te worden over de regels rond bomen(kap) en over plannen die de gemeente heeft voor het groen bij herinrichting van straten en wijken. Bij dat laatste krijgt de gemeente overigens wel een dikke voldoende voor de herinrichting van de Essenlaan, Antoniuslaan en Platanenlaan in Sassenheim. De bewoners voelden zich voldoende betrokken bij de plannen en de keuzes en het resultaat is ernaar: de overlast van de bomen is minder, er staan meer en meer diverse bomen en daarmee is het aanzicht van de straten echt verbeterd, vinden de bewoners.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.