De top 5 van straten waar te hard gereden wordt; ’Fysieke maatregelen zijn niet altijd de oplossing voor verkeersveiligheid’

De Burggravenlaan - hier ter hoogte van Oppenheimstraat - staat op 1 qua meldingen waar te hard wordt gereden door automobilisten.
© foto HIELCO KUIPERS
Leiden

Het aantal meldingen dat de gemeente ontvangt over auto’s die te hard rijden, valt relatief mee ten opzichte van andere verkeersonderwerpen. Dat laat het college van B&W weten in antwoord op vragen van VVD-raadslid Tom Leest.

Leest maakt zich zorgen over de veiligheid in de wijken. Dit naar aanleiding van de cijfers uit de Veiligheidsmonitor van het CBS, waaruit blijkt dat ruim een kwart van de Leidenaars verkeersoverlast ervaart. Hij wilde van het stadsbestuur weten of en wanneer er wat aan onveilige situaties voor met name kinderen wordt gedaan. ’Wij (de VVD red.) vinden het verontrustend dat relatief veel bewoners aangeven dat er te hard wordt gereden in hun wijk. De VVD hecht grote waarde aan de verkeersveiligheid in onze Leidse woonwijken. Hier moeten kinderen veilig kunnen spelen en op een veilige manier zelfstandig naar school of sportclub kunnen komen’.

Blackspots

Leest erkent dat de gemeente de afgelopen jaren al een aantal zogenaamde ’blackspots’ heeft aangepakt en de verkeersveiligheid rond scholen is verbeterd, maar vindt dat dat nog niet voldoende is. Hij pleit er al langer voor om plantenbakken in te zetten als verkeersremmende maatregel. ’Op deze manier versterken vergroening en verkeersveiligheid elkaar’.

De gemeente laat desgevraagd weten dat er meldingen binnenkomen dat op sommige plekken te hard wordt gereden. Dat gebeurt in woonwijken, in het centrum en op doorgaande wegen. De top 5 wordt aangevoerd door de Burggravenlaan en wordt gevolgd door de Boshuizerkade, de Singels (Herensingel, Morssingel, Zijlsingel, Witte Singel), Brahmslaan-Debussystraat en Herenstraat.

Maatregelen

Afhankelijk van de situatie, de urgentie en de daadwerkelijke onveiligheid, wordt bezien hoe. ’Het kan namelijk zo zijn dat de benodigde maatregelen zeer omvangrijk zijn, tot een complete herinrichting van de weg toe’, aldus de gemeente.

De Boshuizerkade, Brahmslaan en Debussystraat worden op korte termijn opnieuw ingericht. De Herenstraat wordt op dit moment al aangepast, zodat het eenvoudiger wordt om over te steken. De verwachting is dat deze maatregelen ook helpen om de snelheid te beperken.

Kalf

De VVD wilde ook graag weten of op sommige plekken het kalf eerst moet verdrinken, voordat de put gedempt wordt. Daar kan de gemeente niet direct in meegaan. Een gevoel van onveiligheid betekent immers niet dat de situatie ook daadwerkelijk onveilig is. De meeste ongelukken gebeuren nog altijd op kruispunten op doorgaande wegen, betoogt het stadsbestuur. Maar: ’Wanneer de inrichting niet voldoende is, kan de locatie aangepakt te worden’. Daarbij wordt gesteld dat fysieke maatregelen niet altijd de oplossing zijn en dat de veiligheid eerder gewaarborgd is door gedragbeïnvloedende snelheidsacties van bewoners met Veilig Verkeer Nederland of door handhaving door de politie.

Risicoanalyse

Wel voert de gemeente in samenwerking met Holland Rijnland eerst een risicoanalyse uit. Deze wordt gemaakt aan de hand van verschillende type data. ’Het gaat hier onder andere om wegkenmerken, ongevallenstatistieken uit het verleden en drukte op de weg. Aan de hand van deze data kan dan worden geanticipeerd op situaties die mogelijk tot ongevallen kunnen leiden’.

De risicoanalyse is voor de zomer van 2021 gereed.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.