Premium

Teylingen bij burger te rade over dreigend financieel tekort

© Archieffoto
Teylingen

De gemeente Teylingen stevent, als er niets gebeurt, af op een financieel tekort van twee miljoen euro in 2021. Bij het opstellen van de begroting moeten daarom extra inkomsten of bezuinigingsposten worden gevonden. Teylingen vraagt de inwoners om advies bij het maken van keuzes.

„We moeten als gemeente steeds meer taken zelf gaan uitvoeren en bekostigen; bijvoorbeeld de decentralisatie van de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hiervoor krijgen wij minder financiële compensatie vanuit de rijksoverheid dan dat het ons kost om te organiseren”, noemt de gemeente op de eigen website een belangrijke oorzaak voor het dreigende tekort. Intussen wordt gepoogd bij het kabinet meer geld los te krijgen. „Wij, net als alle andere gemeenten in Nederland, kaarten dit actief aan bij de rijksoverheid, maar vooralsnog lijkt er geen verandering te komen in de financiële bijdrage vanuit het rijk naar gemeenten.”

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.