Politiek stelt negatieve effecten massaal strandbezoek Noordwijk aan de kaak

Het strand van Noordwijk.
© Foto Johan Westra
Noordwijk

Het massale strandbezoek van het afgelopen weekeinde heeft in Noordwijk tot negatieve effecten geleid. De fracties van Puur en Lijst Salman Noordwijk willen weten wat het college van burgemeester en wethouders eraan gaat doen om excessen in de toekomst te voorkomen.

Als gevolg van de topdrukte bij de kust zijn auto’s op plekken geparkeerd waarbij hulpdiensten de doorgang werd belemmerd. Daarnaast zijn er wagens nabij de inmiddels gesloopte manege Meeuwenoord in het duin neergezet, terwijl dat een beschermd Natura-2000-gebied is. Ook constateert Puur een toename van het zwerfafval, onveilige situaties op het strand en in de zee en een tekort aan sanitaire voorzieningen.

De grootste oppositiepartij wil van het college weten welke voorbereidingen zijn getroffen ’om deze ongewenste en onveilige situaties te voorkomen’. „Heeft u daarbij gehandeld volgens een voorbereid scenario, welk scenario was dit en heeft het voldaan aan de verwachtingen, of heeft u gehandeld volgens het ’we-zien-wel-scenario’? Zo niet, welke scenario’s heeft u als gevolg van de ervaringen van afgelopen weekend klaarliggen voor de toekomst?”, aldus de schriftelijke vragen van fractievoorzitter Taetske Visser.

Lijst Salman Noordwijk meent dat regels, normen en wetten door bezoekers soms met voeten worden getreden. De partij wijst daarbij niet alleen op de geparkeerde auto’s in het kwetsbare duingebied, maar ook op het negeren van aanwijzingen van de reddingsbrigade toen zwemmen in de zee vanwege gevaarlijke muien niet meer mocht. LSN wil weten of de brigade ruimere bevoegdheden kan krijgen om op te kunnen treden.

,,Waarom ontruimt de gemeente Noordwijk het strand niet bij teveel drukte en bij een uitzonderlijke situatie (bijvoorbeeld in geval van combinatie rode vlag/ extreme stroming, drukte en Corona)?’’, stelt de partij. ,,Hoe wil het college de veiligheid van de mensen garanderen? Op sommige momenten zou een ambulance de plek van het incident niet of nauwelijks kunnen bereiken en nu was er soms zelfs geen ambulance hulpdienst voorhanden.’’ De partij wijst daarnaast op de parkeeroverlast die met name in de wijk Duinpark is ontstaan.

Om strandgangers te waarschuwen voor gevaarlijke muien heeft de gemeente inmiddels aangekondigd banieren op het strand te plaatsen. Het eerste dundoek wordt donderdag aan het einde van de middag door wethouder Sjaak van den Berg geplaatst.

Lees ook: Parkeerplaatsen in Noordwijk en Katwijk zijn vol | Kustgemeenten ondanks de drukte tevreden: ’We gunnen iedereen een mooi dagje strand’

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.