Teylingen gaat verder met Kagerzoom

De plannen voor De Strengen.
© afbeelding gemeente teylingen
Teylingen

Eind deze maand gaat Teylingen verder met het werk aan de Kagerzoom, de groene zone tussen Warmond en de Leidse Merenwijk. De werkzaamheden in deze tweede fase richten vooral op het ontwikkelen van natte natuur op het westelijk deel van de Strengen.

Daartoe worden meerdere laagtes en poelen uitgegraven. Waardevolle bomen zijn geïnventariseerd en blijven zoveel mogelijk behouden. Om de natuur te beleven worden op meerdere plekken vlonderpaden aangelegd en wordt een vogelzichtwand aangelegd. Om de natuur te beschermen worden afrasteringen geplaatst. Het molenerf wordt in overleg met de molenaar opgeknapt, er wordt een steiger aangelegd aan de westzijde de Strengen en verouderd meubilair wordt aangepakt. De werkzaamheden lopen door tot het einde van dit jaar en worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Gebroeders van der Poel.

Dat de werkzaamheden nu heeft als redenen dat daar een vergunning voor nodig is en om natuur en recreant zo min mogelijk te storen. De overlast van de werkzaamheden zal volgens de gemeente beperkt zijn tot het recreatief gebruik van de Kagerzoom. Om veilig te kunnen werken kunnen delen delen van de Strengen (westzijde) tijdens grondontgravingen tijdelijk afgesloten zijn.

In april en mei 2020 voerde de gemeente Teylingen de eerste fase van het project uit, dat bestond uit onderdelen waarvoor verder geen vergunning nodig was. Het fietspad bij de molen werd verlegd langs het water, zodat het veiliger is in verband met afzwaaiende golfballen. Tussen het nieuwe fietspad en de golfbaan is een nieuwe schapenweide gemaakt. Er zijn oevers en laagtes gegraven, zodat er meer plas-dras oevers ontstaan, wat goed is voor de biodiversiteit. Ter plaatse van de dijk waar de dieren van de Leidse kinderboerderij mogen grazen zijn de rasters vernieuwd en wat teruggezet, zodat er meer uitwijk- en beweegruimte is voor wandelaars.

Zonder slag of stoot verliepen de plannen voor de Kagerzoom tot nu toe niet. Er waren onder meer conflicten met de bewoners van de Merenwijk over de aanleg van een skeerlerbaan, een zendmast en over een toegangsweg voor alarmverkeer. Ook bij de werkzaamheden dit voorjaar waren er klachten van bewonersverenigingen uit de Merenwijk, die volgens henzelf niet (voldoende) betrokken waren bij de plannen. De gemeente wees er toen op dat de plannen dateren uit 2018 en toen wel degelijk uitgebreid met alle belanghebbenden zijn besproken.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.