Toch geen ’fietssnelwegen’ langs de Leidse Potgieterlaan en door volkstuinencomplex Ons Buiten

Bewoners van de Potgieterlaan zien liever niet dat 4 meter wordt afgeknabbeld van hun groene buffer met de spoorlijn.© Foto Cyclomedia

Binnert Glastra
Leiden

De gemeente Leiden schrapt twee beoogde nieuwe hoofdfietsroutes - langs de Potgieterlaan en door volkstuinencomplex Ons Buiten - uit het ’Beleidsprogramma Fiets 2020-2030’. Dat is woensdagmiddag bekendgemaakt.

Bewoners van het Haagwegkwartier en de volkstuinders in Leiden-Noord kunnen opgelucht adem halen. Met het schrappen van deze twee routes komt de gemeente namelijk tegemoet aan hun bezwaren tegen de nieuwe fietspaden.

Voor de volkstuinders is dat zelfs de tweede keer. Zij kregen zeven jaar geleden namelijk ook al eens voor elkaar dat de gemeente afzag van de gewenste snelle route van de binnenstad, via de Slaaghwijk en de Merenwijk naar de Kagerplassen. Dat kostte de gemeente uiteindelijk een slordige 450.000 euro.

Geschrokken

Vandaar ook dat de tuinders medio dit jaar nogal schrokken toen zij in het nieuwe fietsplan datzelfde vermaledijde plan weer terugzagen. Ditmaal echter hebben ze geen vijf jaar, maar slechts vijf maanden nodig gehad om het weggegumd te krijgen. Na de vorige keer zijn langs het beoogde tracé nieuwe tuintjes ingericht en bovendien is het door de coronacrisis nog drukker op het volkstuinencomplex dan anders. Geen geschikte plek voor een hoofdfietsroute, concludeert de gemeente daarom.

Voor het plan Potgieterlaan geldt eigenlijk hetzelfde, al is dat op het eerste gezicht wat minder duidelijk. Het gaat alleen niet om een smal fietsstrookje, maar om een hoofdroute die minstens vier meter breed moet worden. Dat zou ten koste gaan van ten minste een deel van de groenstrook tussen straat en spoor, betoogden omwonenden.

Die hebben ze nu weten te behouden. De fietsroute niet helemaal: er wordt wel een fietsverbinding gemaakt, zij het dan een smallere.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.