Schuttersveld in Leiden twee weken podium van bodemonderzoek en zoektocht naar leidingen

Gertjan van Geen
Leiden

Het Schuttersveld in Leiden ligt twee weken open om de exacte plek van alle ondergrondse kabels en leidingen vast te stellen.

Maandag zijn adviesbureau IDDS en aannemerij Koolmoes begonnen met de klus. Kleine stukjes asfalt verdwijnen om proefsleuven te maken voor graafwerkzaamheden.

Hoewel de wet WION (informatie-uitwisseling ondergrondse netten) bepaalt dat alles al lang en breed in kaart is gebracht, is het toch noodzakelijk. ,,Het onderzoek is erop gericht om te controleren of de basisgegevens nog precies kloppen’’, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,Het is redelijk zachte ondergrond. Soms verzakt of verschuift de bodem. Het is best bepalend in een stad waar veel in de grond ligt of iets tien centimeter verschoven is.’’

Alles gebeurt in voorbereiding op de herinrichting van het Schuttersveld als onderdeel van de Centrumroute, die eind 2021 begint. Daarnaast wordt er in het stationsgebied de komende jaren veel gebouwd. ,,Daarvoor moet de opbouw van de bodem bekeken worden’’, zegt de woordvoerster.

De werkzaamheden vinden zo veel mogelijk overdag plaats om geluidoverlast voor omwonenden te beperken. Om overlast voor het verkeer rondom de Valkbrug te voorkomen, wordt één proefsleuf in de avond en nacht van dinsdag 24 november gegraven. Ook in de avond en nacht van 19 op 20 november wordt er gewerkt. Dan worden de opbouw van het asfalt en de onderliggende grondlagen achterhaald, omdat daar in de toekomst extra riolering komt. Overdag werken hindert het verkeer te veel.

De verwachting is dat Koolmoes en IDDS vrijdag 27 november klaar zijn met het werk.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.