Lokale lasten Alphen aan den Rijn stijgen volgend jaar met gemiddeld vier tientjes

Erna Straatsma
Alphen aan den Rijn

Alphenaren zijn volgend jaar gemiddeld vier tientjes extra kwijt aan gemeentelijke belastingen.

Dat is het gevolg van tariefstijgingen bij de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

De gemeente verhoogt de afvalstoffenheffing met negen procent om kostenstijgingen bij de afvalverwerking op te vangen. Afvalbedrijven brengen gemeenten hogere kosten in rekening en de rijksoverheid hanteert een hoge ’verbrandingsheffing’. Verder is de hoeveelheid restafval gestegen en vallen de opbrengsten van oud papier lager uit.

Gezinnen zijn daardoor 302 euro per jaar kwijt aan afvalstoffenheffing (dit jaar: 277 euro), alleenstaanden tellen 213 neer (dit jaar: 196 euro).

De rioolheffing gaat ook omhoog om kostendekkend te blijven. De opbrengsten zijn nodig om het rioolnetwerk in orde te houden.

Gezinnen moeten 241 euro betalen voor het riool (dit jaar: 230 euro), alleenstaanden betalen 176 euro (dit jaar: 168 euro).

De onroerendzaak-belasting stijgt vrijwel niet, ook al is de waarde van huizen dit jaar met gemiddeld acht procent gestegen. De gemeente compenseert die waardestijging met een lager tarief, waardoor de opbrengst vrijwel hetzelfde blijft. Wel is er een kleine inflatiecorrectie (1,8 procent).

De hondenbelasting en grafrechten krijgen alleen een inflatiecorrectie van 1,8 procent, de tarieven van de gemeentelijk leges blijven gelijk aan die van 2020.

De gemeenteraad moet op 10 december nog instemmen met de tariefswijzigingen.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.