Burgemeester Aptroot verbaasd over klachtenbrief van de oppositie in Voorschoten: ’College herkent zich er niet in’

Charlie Aptroot: ’Verbaasd’© publiciteitsfoto

Marieta Kroft
Voorschoten

Burgemeester Charlie Aptroot is verbaasd over de open brief met klachten die de oppositiepartijen CDA, PvdA en ONS en VSL hem een week geleden stuurden.

,,Het college herkent zich niet in dit signaal’’, schrijft Aptroot als voorzitter van de gemeenteraad hen terug. ,,En respecteert juist de besluiten van de raad en voert deze besluiten naar beste eer en geweten uit.’’

Uit de brief van de vier oppositiepartijen valt op te maken dat de maat voor hen vol is. Ze maken zich ’ernstig zorgen over de manier waarop het college van burgemeester en wethouders uitvoering geeft aan en rekening houdt met besluiten, respectievelijk opvattingen van de gemeenteraad’.

Zo ging het mis rond de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis, stellen ze. De druppel was het persbericht van de gemeente van 19 november, waarin het college voorstelt om van de bibliotheek een cultureel centrum te maken. De vier fracties vinden dit standpunt voorbarig en missen een uitgebreider onderzoek naar de haalbaarheid van de Kruispuntkerk. Dat onderzoek is volgens hen ook afgesproken, maar tot hun ergernis niet uitgevoerd.

Voor wat betreft het cultuurgebouw zegt de burgemeester dat er in eerdere bijeenkomsten over dit onderwerp ’goed is gediscussieerd’. ,,Ook zijn bij deze discussies de onderzoeken over dit onderwerp betrokken. Daarnaast zijn er uitspraken gedaan over het vervolg. Op basis van die gesprekken en besluiten is het college aan de slag gegaan met de uitwerking.’’

Aptroot vindt de commissievergadering van donderdag en de gemeenteraad van die week daarop de juiste plek voor een eerste bespreking.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.