Premium

Onderwijs zit niet te wachten op langere ’kerstvakantie’: ’Als we online moeten, zijn we hele kerstvakantie aan het voorbereiden’

Amsterdam

Het onderwijs zit niet te wachten op een verlengde ’kerstvakantie’ met een week onlineles. Althans dat hebben de belangenbehartigers laten weten aan het kabinet.

De verlengde kerstvakantie is een van de opties waar het kabinet nu op studeert omdat het aantal coronabesmettingen maar niet daalt. Hoewel ook in het onderwijs leerkrachten zich zorgen maken over de besmettingen, hebben de PO-Raad en VO-Raad laten weten geen verlengde kerstvakantie te willen. Het kabinet maakt op 8 december bekend wat er besloten is. Het Outbreak Management Team (OMT) pleitte in een advies voor een verlengde kerstvakantie als middel om het aantal besmettingen te laten dalen. De VO-Raad (voortgezet onderwijs) is daar geen voorstander van. Alleen als het echt niet anders kan, dan wil de VO-Raad dat scholen alleen op regionaal of lokaal niveau scholen hoeven over te gaan tot een week afstandsonderwijs.

Meer nieuws uit Metropool

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.