Kabinet gaat loting voor studie weer invoeren

Universiteiten en hogescholen moeten studenten weer kunnen toelaten door middel van loting. Loten werd door het vorige kabinet afgeschaft, maar de ministerraad stemde vrijdag in met een voorstel van minister Ingrid van Engelshoven om het opnieuw in te voeren.

De aanpassing geldt voor opleidingen met een beperkt aantal studieplekken, ook wel een numerus fixus genoemd. Na de afschaffing van de loting in 2013 werden studenten gekozen op basis van bijvoorbeeld cijfers of motivatiegesprekken. Dit moest leiden tot minder uitval, omdat vooral studenten met betere cijfers en meer motivatie een plek krijgen.

In de praktijk zorgde het voor meer kansongelijkheid omdat studenten met een migratieachtergrond of uit armere gezinnen minder snel werden toegelaten. Studies werden daardoor minder divers. Door loten weer toe te staan, moet de kansenongelijkheid afnemen.

Toelatingstoetsen

Instellingen mogen nog steeds andere manieren gebruiken om studenten te kiezen, zoals motivatiegesprekken of toelatingstoetsen. Een combinatie kan ook, zoals een loting waarbij goede cijfers de kans op toelating vergroten.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) was eerder dit jaar kritisch over het voorstel. Voormalig voorzitter Kees Gillesse vroeg zich toen af of dit wel de juiste manier is om tot een eerlijke selectie te komen. Volgens hem ontbrak de wetenschappelijke onderbouwing hiervoor.

Zittend voorzitter Dahran Çoban ziet ook nu liever een combinatie met een wetenschappelijk onderbouwde methode, zoals een gesprek. Ze vindt dat er een selectievorm moet komen waardoor de "juiste student op de juiste plek" wordt geplaatst. Alleen een loting is daarvoor volgens haar niet geschikt.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.