Het grondwater bij baggerstort Meeslouwerplas is tegen afspraken in nooit gecontroleerd

© Archieffoto Hielco Kuipers

Binnert Glastra
Leidschendam

Tegen afspraken in is nooit in de gaten gehouden wat het effect van baggerstort in de Meeslouwerplas in recreatiegebied Vlietland (beter bekend als de vogelplas) was op de kwaliteit van het grondwater. Dat blijkt uit een brief van commissaris van de Koning Jaap Smit aan Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Het verzuim kwam aan het licht toen de provincie onlangs bezig ging met de formele afronding van het project om de plas te ’verondiepen’ en de steile, onveilige oevers te stabiliseren. Aannemer BAM kreeg namelijk in december 2010 voor een periode van tien jaar een vergunning om grond en bagger in de plas te storten. Bovendien is inmiddels de laatste tunnelgrond van de Rijnlandroute ten zuiden van Leiden in de plas verdwenen en is dit gedeelte van Vlietland recentelijk ook weer beschikbaar gemaakt voor recreanten.

Het slepende hoofdpijndossier Meeslouwerplas krijgt daardoor op de valreep nog een extra hoofdstuk. Terwijl er al jaren soms stevige discussies zijn over wat voor vreselijke stoffen en materialen er nou wel of niet met de bagger mee verdwenen in de voormalige grondwinput en ook metingen reden gaven tot zorg, blijken juist de afspraken over continue controle op de gevolgen voor de grondwaterkwaliteit nooit te zijn uitgevoerd. Deze afspraken zijn gemaakt tussen de provincie (opdrachtgever), het Hoogheemraadschap van Rijnland (bevoegd gezag) en BAM (opdrachtnemer en verantwoordelijke partij).

Commissaris van de Koning Smit kan in zijn brief nog geen duidelijkheid geven over de gevolgen van deze misser. ,,Nu duidelijk is dat er geen grondwatermonitoring heeft plaatsgevonden, wordt advies ingewonnen bij specialisten van het Hoogheemraadschap Rijnland en provincie Zuid-Holland over mogelijke vervolgacties.’’

Of het verondiepen van de plas verder naar behoren is uitgevoerd en de bodemgesteldheid nu voldoet aan alle eisen die het hoogheemraadschap daaraan stelt, is naar verwachting begin volgend jaar duidelijk.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.