Is het milieu rond kunstgrasveld Woubrugge verontreinigd?

Een willekeurig kunstgrasveld.

Een willekeurig kunstgrasveld.

Paul van der Kooij
Woubrugge

Is het milieu rond het kunstgrasveld van vv Woubrugge verontreinigd door weggelekte rubberkorrels? Dat moet binnenkort duidelijk worden uit onderzoek, melden burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem.

Deze zomer kregen zij het verzoek om op te treden tegen de voetbalvereniging. Want, zo verklaarde de Stichting InStrepitus, bij het veld aan de Bateweg had die onvoldoende maatregelen getroffen om bodemverontreiniging te voorkomen.

Hoewel de korrels volgens het RIVM niet gevaarlijk zijn voor sporters die van het kunstgras gebruik maken, kunnen ze dat voor het het milieu in de directe omgeving van een veld wel zijn. ’Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken die terecht komen in de grond om de velden heen en in de bagger in sloten’, oordeelt het instituut over de korrels die over het algemeen van oude autobanden zijn gemaakt en als taak hebben om kunstgras meer als gras te laten aanvoelen. ’Dat is slecht voor het ecosysteem omdat het de biodiversiteit aantast.’

Vandaar dat het RIVM maatregelen aanbeveelt om te voorkomen dat de korrels op bermgronden terechtkomen en dat stoffen via het drainagewater weglekken naar sloten. Met die wetenschap vroegen B en W de Omgevingsdienst West-Holland om de situatie ter plekke te onderzoeken. Volgens een stuk van de gemeentebestuurders bracht een controle veel mankementen aan het licht.

Verwaaien en verdwijnen

Zo ontbraken rond het speelveld kantenplanken die kunnen voorkomen dat het rubbergranulaat buiten het veld terecht komt en waren de uitloopmatten ’onvoldoende’, waardoor ook die manier verspreiding mogelijk was. En inderdaad werd in het groen rond het speelveld rubbergranulaat aangetroffen. Hetzelfde gold voor de verharde terreindelen, ’waar het met een regenbui in de kolken loopt en al dan niet naar het oppervlaktewater verdwijnt’.

Probleem zou ook zijn dat rond de goals te veel ’infill-materiaal’ ligt en op andere plekken juist te weinig:’Door de ongelijke verdeling ligt het infill-materiaal niet overal tussen de plastic vezels, maar op die plekken erbovenop. Daardoor kan het makkelijk verwaaien.’

Waar de stichting had aangedrongen op het verwijderen van alle rubberkorrels, ook onder het veld, hopen B en W voorlopig op een minder ingrijpende manier te kunnen voldoen aan hun zorgplicht op het gebied van bodembescherming. Zo worden de buiten het veld aanwezige korrels verwijderd en is afgesproken dat de club fysieke maatregelen gaat of laat treffen zoals kantplanken en uitloopmatten.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.