Universiteit Leiden krijgt specialisatie ’politiestudies’

De politie heeft behoefte aan verdiepend onderzoek.
© Foto Mediahuis
Leiden

De Universiteit Leiden en de politie gaan een samenwerkingsverband aan voor vijf jaar. Een hoogleraar Politiestudies, een promovendus en een postdoctoraal onderzoeker gaan binnen de faculteit Governance and Global Affairs in Den Haag onderzoek doen naar drie thema’s die de politie raken.

Eén van die onderzoeksonderwerpen is internationale samenwerking. De wereld globaliseert, de criminaliteit ook. Politiediensten in Europa moeten meer gaan samenwerken en meer aan cybersecurity gaan doen. Een ander thema is ondermijning, de verbinding van onder- en bovenwereld. Aan de universiteit doet hoogleraar Ondermijningsstudies Pieter Tops hier al onderzoek naar; de nieuwe hoogleraar Politiestudies gaat met hem samenwerken.

De politie heeft behoefte aan wetenschappelijk onderzoek, zegt projectleider Hans de Vries van het landelijk portefeuilleteam gebiedsgebonden werken. Onderzoek wordt wel gedaan, bij advies- en onderzoeksbureaus bijvoorbeeld. ,,Maar de kennisopbouw blijft bij deze bureaus en wordt geen gemeengoed.’’ Zo ontstaat geen totaalbeeld en verdiept de kennis niet. Politiestudies moet daarin verandering brengen.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.