Zorg om stilte rond uitgestelde verbreding Europaweg bij Leiden: ’De schop moet nu echt de grond in’

De Europaweg tussen A4 en Leiden.© Archieffoto Hielco Kuipers

Binnert Glastra
Leiden

Het is al veel te lang stil rond de uitgestelde verbreding van de Europaweg bij Leiden, het laatste onderdeel van project Rijnlandroute. Het is hoog tijd dat daarin verandering komt, stellen de VVD-fracties van Voorschoten, Leiden en Zuid-Holland in een gezamenlijk persbericht.

Sinds de provincie medio vorig jaar in een voortgangsrapportage liet weten dat het laatste onderdeel van het grote wegenbouwproject rond Leiden voor onbepaalde tijd vertraging opliep, is daar niets meer van vernomen. Dat vindt de VVD zorgelijk. Volgens de liberalen is inmiddels voldoende tijd verstreken om op te lossen wat er opgelost moest worden.

Wat dat precies is, is niet duidelijk, maar het gaat ruwweg om een combinatie van drie factoren: kosten, nieuwe plannen en de stikstofeisen.

Het Rijnlandrouteproject is sinds de start zo’n 54 miljoen euro duurder geworden (naar nu 923,6 miljoen) ten gevolge van inflatie en enkele aanpassingen aan het project.

Verder werkt Leiden aan plannen die samenhangen met de verdubbeling van Europaweg en vervanging van de Lammebrug, zoals een stadsdistributienet en een transferium. De gemeente ziet daar geen probleem in, maar de provincie vindt het ’een cumulatie van klanteisen’.

En dan is er nog de ’stikstofuitspraak' van de Raad van State medio 2019, die de vergunningverlening van bouwprojecten in heel Nederland in de weg zit, zeker in de nabijheid van natuurgebieden. Mogelijk moet het plan worden aangepast om een busbaan mogelijk te maken en daarmee roept de provincie wellicht nieuwe procedures over zich af die daarmee te maken krijgen.

Maar hoe het ook zij, het heeft nu lang genoeg geduurd, vinden de drie VVD-fracties. Zij ’roepen de provincie en betrokken gemeenten op om de werkzaamheden snel te laten beginnen. Als deze verbeterde verbinding straks ontbreekt als de N434 (de snelweg tussen de A4 en A44) wordt opgeleverd, zou de verkeerssituatie rond de Europaweg namelijk eerder kunnen verslechteren dan verbeteren’.

,,Veel forensen en ondernemers staan hier dagelijks in de file. De bereikbaarheid van Voorschoten, Leiden en de omliggende gebieden is hierdoor slecht’’, aldus het Voorschotense VVD-raadslid Bart Lavrijsen. ,,De Rijnlandroute zou hier verbetering in moeten brengen. Het is frustrerend om te zien dat het project dat deze problemen moet oplossen steeds weer vertraging oploopt. De schop moet nu echt de grond in.’’

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.