Teylingen organiseert nieuwe cursus Politiek Actief

Teylingen

Inwoners van Teylingen kunnen eind maart deelnemen aan de inmiddels zesde cursus Politiek Actief.

De cursus die de gemeenteraad en de stichting ProDemos organiseren, is bedoeld voor inwoners die interesse hebben in de gemeentelijke politiek en daar wellicht actief aan willen gaan deelnemen.

De gemeente heeft een begroting van zo’n 85 miljoen euro en neemt besluiten over belangrijke kwesties als woningbouw, verkeer en vervoer en bijvoorbeeld afvalinzameling, waarvoor dit jaar een nieuw systeem is ingevoerd.

De nieuwe cursus start 25 maart 2021, een jaar voordat er weer gemeenteraadsverkiezingen zijn. Indien mogelijk wordt de cursus fysiek georganiseerd, uiteraard met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen. Mocht dit dan nog niet mogelijk zijn, dan wordt de cursus (geheel) digitaal verzorgd.

Het programma start met een introductie op donderdag 25 maart, op de daaropvolgende donderdagen volgens avonden komen vragen aan de orde als hoe de gemeente werkt, de rol van de gemeenteraad, leren debatteren en tenslotte op 22 april het bijwonen van een raadsvergadering.

Er kunnen maximaal vijftien inwoners deelnemen, die geacht worden minimaal vier van de vijf avonden bij te wonen. Aanmelden kan tot 11 maart bij Marjoleine van Egeraat via de telefoon (0252-433218) of mail (m.vanegeraat@raadteylingen.nl). Wie vragen heeft kan die ook via telefoon of mail stellen.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.