Kaag en Braassem bereidt zich voor op komst nieuwe burgemeester

Burgemeester Marina van der Velde van Kaag en Braassem bij haar installatie in maart 2010.
© foto HDCMEDIA
Kaag en Braassem

Om tijdig over een nieuwe burgemeester te kunnen beschikken heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem maandag een vertrouwenscommissie ingesteld die het proces tot de voordracht begeleidt en uitvoert.

Burgemeester Marina van der Velde (67) liet tijdens haar nieuwjaarstoespraak weten dat ze nog dit jaar de ambtsketen wil neerleggen. Het einde van haar tweede ambtstermijn valt nagenoeg samen met de raadsverkiezingen van maart 2022 en het lijkt haar beter dat er een opvolger is wanneer een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van burgemeester en wethouders aantreden.

De vertrouwenscommissie gaat allereerst zorgen voor een breed gedragen profielschets die in maart door de raad kan worden vastgesteld. Daarna begeleidt de commissie, in nauwe samenwerking met de provincie, de werving. Uiteindelijk voert ze ook de selectieprocedure uit. ’Met name in het laatste deel zal er strikte vertrouwelijkheid van de commissie gevraagd worden om de privacy van de sollicitanten tot het uiterste te beschermen’, heet het in voorstel waar de raad maandag mee instemde. Ook staat daarin dat er de vertrouwenscommissie op verschillende momenten verantwoording aan de raad aflegt over haar werkzaamheden.

Alle raadsfracties leveren een lid en wethouder Petra van der Wereld is benoemd tot adviseur. Mocht er op zeker moment behoefte zijn aan een extern adviseur, dan behoort ook dat tot de mogelijkheden. Van der Velde was de eerste echte burgemeester van de gemeente die op 1 januari 2019 ontstond uit een fusie tussen Alkemade en Jacobswoude. In de profielschets die raadsleden in die begindagen vaststelden, repten ze over een moderne manager, een procesregisseur, een stevige vertegenwoordiger, een charismatisch en integer mens en een voor de burgers zichtbare figuur.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.