Felbegeerd ’kindcentrum’ Woubrugge een stap dichterbij, maar de beslissing valt pas in de zomer

Woubrugge

Wat moet een Integraal Kind Centrum in Woubrugge (IKC) allemaal bevatten en hoe kan dat het beste worden ingepast op de plek waar nu basisschool De Kinderkring staat? Dat wordt de komende tijd onderzocht.

B en W van Kaag en Braassem hebben voor hun deel van het pakket - het laten opstellen van een stedenbouwkundige visie met veel aandacht voor de verkeersafwikkeling - 100.000 euro beschikbaar gesteld. Daarnaast werken de ’kindpartners’ een programma van eisen en wensen uit voor het onderwijs- en kinderopvanggedeelte. Want het idee achter een IKC is dat basisonderwijs er tot iets moois komt met peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang.

In een brief aan de raad benadrukken B en W dat deze vervolgstap niet betekent dat zo’n IKC er ook daadwerkelijk komt. Eerst moeten raadsleden daar nog budget voor zien te vinden tijdens een reeks bijeenkomsten waarin ze besluiten hoe ze geld willen besparen en/of verdienen. Vervolgens moeten ze een definitieve beslissing nemen over de uitvoering, waarschijnlijk deze zomer.

Punt is wel, zo benadrukken B en W, dat wanneer niet wordt gekozen voor nieuwbouw ’het risico bestaat dat het schoolbestuur een verzoek voor grootschalige renovatie indient voor de twee bestaande gebouwen. Dan is de gemeente alsnog aan zet. De verwachting is dat dit kostentechnisch richting nieuwbouwbudget schiet.’ De twee basisscholen - De Kinderkring en Esselyckerwoude - zitten immers in gebouwen die ’ruim veertig jaar oud zijn en niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen’.

Boze brieven

Toen eind 2018 geleden bleek dat een IKC Woubrugge flink was gekelderd op de voorlopige prioriteitenlijst van de gemeente en niet meer was opgenomen in de begroting, leidde dat dan ook tot boze brieven van de dorpsraad én de scholen in kwestie. Daarin spraken ze de zorg uit dat de gebouwen het niet nog eens tien jaar volhouden.

Vervolgens kreeg het IKC alsnog een plekje op de definitieve prioriteitenlijst, na de IKC's van Leimuiden, Rijnsaterwoude en Oude Wetering. Geld zat daar niet bij. Wel kregen B en W de opdracht om 'structurele financiële ruimte te zoeken' en ondertussen de zaak grondig voor te bereiden.

Structurele ruimte is nog altijd niet gevonden, wel werd al snel onderzocht wat de beste plek voor een IKC is: de plekken van de Kinderkring en mogelijk ook van Snoopy, die van Esselyckerwoude, kwekerij Nolina of het kunstgrasveld van vv Woubrugge - een van de sportclubs waarmee nauw samengewerkt gaat worden? Het werd De Kinderkring.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.