’Zuidelijke randweg Voorhout levert bijna niets op’

De rotonde Oosthoutlaan-Teylingerdreef waar de laatste doorgetrokken zou moeten worden naar de Leidsevaart.
© archieffoto
Teylingen

De aanleg van een zuidelijke randweg bij Voorhout levert voor het centrum zo weinig extra op en kost zoveel geld dat de gemeente die maar beter uit zijn hoofd kan zetten.

Die conclusie trekt het college uit onderzoeken die het heeft laten doen naar het idee om de Teylingerdreef door te trekken vanaf de rotonde bij de Oosthoutlaan naar de Leidsevaart (N444). Met de Noordelijke Randweg waaraan momenteel hard wordt gewerkt, ontstaat dan een ringweg die een einde kan maken aan het doorgaande verkeer door het dorp, was de gedachte om deze laatste schakel aan te leggen. Onderzoek naar de zuidelijke randweg maakte ook deel van de plannen voor deze collegeperiode.

Momenteel rijden er dagelijks zo’n 8.000 auto’s door de Herenstraat en ongeveer 3.500 fietsers. Daarbij is het nodige doorgaande verkeer, de Noordelijke Randweg moet een flink deel daarvan weg halen. Volgens modelberekeningen kan het 3.500 auto’s per dag schelen, maar hoeveel het er in werkelijkheid worden moet over een paar jaar in de praktijk blijken. Dan nog blijft het behoorlijk druk in de Herenstraat, maar daar valt weinig aan te doen: mensen komen nu eenmaal (ook) met de auto naar de winkelstraat en daarnaast is er het verkeer van de bewoners van de omliggende wijken.

De zuidelijke randweg, die met name door het kruisen van de spoorlijn zeker zo’n vijftien miljoen gaat kosten, zal daar weinig verandering in brengen. Alleen een aanleg van de weg in combinatie met de afsluiting van de afrit op de A44 bij Klinkenberg heeft een positief effect voor Voorhout. Daar voelt Rijkswaterstaat niets voor omdat dan de afritten bij AkzoNobel(Leidsevaart) en bij Sassenheim (Van Pallandtlaan) drukker worden. Met name die eerste gaat volgens berekeningen op middellange termijn door de toenemende drukte toch al een probleem worden. Voor de Van Pallandtlaan geldt dat het Burgercomité Teylingen Noord daar juist minder verkeer op wil hebben en daarvoor tot nu toe goed gehoor vindt bij een groot deel van de gemeenteraad.

Daarbij komt dat volgens de onderzoeken ongeacht de aanleg van de zuidelijke randweg er in de Herenstraat sowieso maatregelen nodig zijn. Juist die moeten ook voor meer veiligheid zorgen. Die zijn ook al voorzien in de recent officieel vastgestelde centrumvisie. Daarbij wordt als belangrijk onderdeel het Kerkplein doorgetrokken over de Herenstraat, waardoor die veel meer een verblijfsfunctie moet krijgen. Voor de centrumplannen voor Voorhout is in totaal zo’n vier miljoen uitgetrokken. De grotere plannen moeten wachten totdat de Noordelijke Randweg er in de zomer van 2022 ligt. Wel ligt er een motie van de CU om wel alvast kleine(re) maatregelen te nemen. Het college denkt daarbij onder meer aan verkeersplateaus bij de kruisingen met de zijstraten.

Daarnaast moet het kruispunt Churchilllaan-Herenstraat-Beukenrode worden aangepakt. Voor de Churchilllaan zijn twee opties: automobilisten kunnen alleen de Churchillllaan uitrijden en niet meer in of rechts inrijden en links uitrijden vanaf deze weg. Momenteel wordt volgens het college de laatste hand gelegd aan de uitwerking van beide varianten, die daarna met de omwonenden worden besproken. Daarnaast wordt nog gewerkt aan plannen om de spoorovergang veiliger te maken.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.