Gemeente Leiden controleert bedrijfspanden: illegale bewoning, overtreding milieuregels, gevaarlijke stoffenopslag en illegale lozing riool

Leiden

Bij controle van drie bedrijfspanden in Leiden is illegale bewoning geconstateerd, werden milieuregels overtreden, gevaarlijke stoffen opgeslagen en werd illegaal op het riool geloosd. De Belastingdienst legde ook nog eens voor vijftigduizend euro beslag.

De controles waren vorige week donderdag op basis van signalen en eerdere controles. De gemeente, politie, brandweer, Omgevingsdienst West Holland en de Belastingdienst gingen onaangekondigd langs aan de Amphoraweg, Flevodwarsweg en Rooseveltstraat om te kijken of vergunningen klopten en eigenaren, bedrijven en verhuurders zich aan de regels hielden. De controles leverden ’diverse aanknopingspunten’ op voor nader onderzoek.

Ondermijning

De gemeente controleert regelmatig en onaangekondigd, onder meer op bedrijventerreinen. Dat gebeurt om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Daarbij worden signalen in een zo vroeg mogelijk stadium nagetrokken en treden de diverse diensten op als één overheid.

’Ondermijnende criminaliteit heeft negatieve gevolgen voor onze stad en raakt ons allemaal. Door vroeg en consequent ingrijpen wordt het criminelen moeilijk gemaakt, stelt de gemeente in een bericht.

Hulp

Daarbij is de hoop gericht op hulp van omwonenden. Iedereen die iets verdachts ziet of denkt dat iets niet klopt, wordt verzocht dit te melden bij de politie of M, Meld Misdaad Anoniem.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.