Schiphol onderzoekt nieuwe maatregelen tegen geluidshinder

Luchthaven Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) willen extra maatregelen nemen om geluidshinder tegen te gaan. De partijen gaan onder meer onderzoek doen naar nieuwe technieken om vliegtuigen nauwkeurige bochten te laten vliegen en hoe baanonderhoud en werkzaamheden beter gepland kunnen worden.

Ook komen er onderzoeken naar hoe verschillende bestaande startroutes minder overlast voor woongebieden kunnen veroorzaken. De in totaal zestien extra maatregelen worden toegevoegd aan het vorig jaar gepresenteerde meerjarenprogramma, dat geluidshinder moet verminderen en het woon- en leefklimaat rond Schiphol moet verbeteren. Schiphol en LVNL hebben het aangevulde programma vrijdag aangeboden aan minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen.

De onderzoeken komen er nadat Schiphol en LVNL aan bewoners, bestuurders van provincies, gemeenten, gemeenteraden en maatschappelijke organisaties hun mening hadden gevraagd over het programma. Er kwamen ongeveer duizend reacties binnen. Met de nieuwe ingrepen willen Schiphol en LVNL laten zien dat ze suggesties uit de omgeving serieus nemen, aldus directeur van Schiphol Dick Benschop.

Hinderbeperkende maatregelen

In 2020 werd al een aantal hinderbeperkende maatregelen uit het programma uitgevoerd. Zo wordt de Polderbaan in de nacht hoger aangevlogen, is er een nieuwe nachtelijke route naar de Zwanenburgbaan en wordt er 'efficiënter geland' bij verminderd zicht waardoor omwonenden minder geluidshinder van vliegverkeer zouden moeten ervaren.

Minister Van Nieuwenhuizen kondigde in 2019 aan dat het aantal vluchten op Schiphol voortaan alleen mag toenemen als de uitstoot en geluidshinder juist eerst afnemen. De sector moet door verduurzaming verdere groei als het ware 'verdienen'. Volgens Benschop staan deze nieuwe besluiten los van de discussie over groei van de luchtvaart en van Schiphol.

Matt Poelmans, bewonersvertegenwoordiger bij Omgevingsraad Schiphol (ORS), noemt de nieuwe plannen "erg teleurstellend". Volgens Poelmans zijn alleen maatregelen meegenomen die de luchthaven geen pijn doen en groei van Schiphol niet in de weg zitten, en is echte hinderbeperking hierdoor niet mogelijk.

De ORS leverde in reactie op het eerste programma een eigen plan aan met daarin tien punten, waaronder minder overstapvluchten, geen vluchten in de nacht en in het weekend pas vliegen vanaf 09.00 uur. "Dat zou pas echt zoden aan de dijk zetten. Maar die plannen neemt Schiphol niet over." De omwonenden willen het aantal vluchten terugbrengen naar 350.000, volgens hen het aantal dat Nederland maximaal nodig heeft.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.