Wachttijden bij Kaagveer worden mogelijk teruggedrongen door automatisch betaalsysteem

Heen en weer tussen Kaageiland en Buitenkaag.
© Taco van der Eb
Kaag en Braassem

Om de wachttijden bij het autoveer tussen Buitenkaag en Kaageiland terug te dringen komt er mogelijk een automatisch betaalsysteem met kentekenherkenning en een betaalautomaat.

De gemeente Kaag en Braassem en de exploitant van de pont onderzoeken de mogelijkheden voor de invoering van zo’n systeem. Aanleiding is het feit dat vooral op zomerse dagen de wachttijden bij de pont ’behoorlijk oplopen’, zoals B en W dat noemen in een brief aan de raad: ’Veel tijd gaat er verloren door het verrichten van betalingshandelingen op de schepen. Daar valt nog tijdwinst te behalen.’

Volgens hen is het systeem ’enigzins vergelijkbaar is met dat van een parkeergarage’ en ze verwachten er ’op korte termijn uitgebreid over geïnformeerd en geadviseerd te worden’. Bij voorbaat waarschuwen ze dat mocht het tot invoering komen, ’daar uiteraard kosten aan verbonden zijn’. Ook omdat ze nog niet weten om welke bedragen het gaat, stellen ze de raad voor om later te bepalen welke exploitatievergoeding exploitant Swets Nautical Services jaarlijks krijgt voor de nog tot 31 december 2028 lopende contractperiode. Voordat het toen nog ODV Maritiem B.V. geheten bedrijf op 1 januari 2019 begon, werd afgesproken om dat voor 1 april 2021 te doen.

Corona

Tot die tijd zou er met voorschotten worden gewerkt. Voor 2019 werd de hoogte daarvan vastgesteld op 236.000 euro, maar dat bleek uiteindelijk te royaal. De jaarrekening leerde dat het verschil tussen kosten en baten 209.171 euro bedroeg. In 2020 daalde dat naar 167.416 euro. Zo waren de kaartverkopen gestegen en vielen de personeelslasten lager uit dan in het aanvangsjaar. Daarin moesten namelijk regelmatig krachten ingehuurd. Maar representatief zou 2020 - door corona - al evenmin zijn.

Dit jaar wordt groot onderhoud gepleegd aan de twee schepen die de veerdienst onderhouden. Ter voorbereiding ondergingen ze eind vorig jaar een grondige inspectie. Volgens het college is hierbij veel achterstallig onderhoud geconstateerd en bleken aanpassingen nodig op het gebied van veiligheid en arbowetgeving om de continuïteit van de veerdienst te kunnen garanderen.’ Prijskaartje: 171.600 euro. Oftewel, 19.067 euro per jaar. In dat bedrag zitten extra uitgaven voor motoren. In het normale onderhoudsbudget was geld gereserveerd voor revisie, maar B en W hebben gekozen voor vervanging. Ook voor het milieu zou dat beter zijn: minder brandstofverbruik en een ’aanzienlijk reductie’ van de uitstoot van stikstof en CO2.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.