Noodsignaal van alle universiteiten: zonder extra 1,1 miljard verzuipen we | opinie

De academische wereld staat op verzuipen zonder extra investering.© Foto pr

Annelien de Dijn, Freya Chiappino, Jan Boersma en Pieter Duisenberg

Door structurele onderfinanciering dreigen studenten niet meer het onderwijs te krijgen dat ze verdienen en staat het water universitair docenten, hoogleraren en andere wetenschappers tot aan de lippen, schrijft de coalitie die 6 april de noodklok luidt.

Nederlandse universiteiten behoren tot de wereldtop. Daar plukt de hele samenleving de vruchten van. Het maakt onze economie competitief en innovatief, en bevordert de kwaliteit van leven. Onze universiteiten leiden de mensen op die we nodig hebben voor de uitdagingen van deze tijd, zoals de gezondheidszorg en de klimaatcrisis. Helaas staan onze universiteiten door structurele onderfinanciering onder druk. Al jaren neemt het aantal studenten toe, en de financiering per student af. Er is daardoor te weinig tijd en geld om onderzoek te doen of onderwijs te geven, laat staan allebei.

Juist die verwevenheid van onderzoek en onderwijs is essentieel voor de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs. We leiden studenten het beste op als onderzoekers zelf de colleges geven. Dan leren ze uit eerste hand over onderzoeksmethoden en recente wetenschappelijke inzichten. En ontwikkelen ze de onderzoekende en kritische houding die nodig is, zowel in de academische wereld als daarbuiten.

Onderfinanciering

Door de onderfinanciering dreigen studenten niet meer het onderwijs te krijgen dat ze verdienen. Het aantal studenten blijft maar stijgen, maar de financiering per student neemt af. Ze hebben recht op meer feedback, contacturen en ondersteuning. Maar docenten lopen nu zichzelf voorbij om de hoge kwaliteit van het academisch onderwijs te behouden. De onderwijsbelasting nam sterk toe, met als gevolg dat het doen van onderzoek avonduren werk is geworden.

Het water staat onze docenten, universitair docenten, hoogleraren en andere wetenschappers tot aan de lippen. Het is hoog tijd dat dit wordt opgelost. Tijd om te werken aan een Normaal Academisch Peil waar de studenten van vandaag goed worden opgeleid om de uitdagingen van morgen aan te pakken. Daarom luiden wij, universitair docenten, hoogleraren, promovendi, postdocs, studenten, bestuurders en alumni van alle 14 universiteiten de noodklok op dinsdag 6 april. Door heel het land wordt coronaproof actie gevoerd om aandacht te vragen voor de problematiek.

Meer investeren

De oplossing is duidelijk. We roepen het nieuwe kabinet op structureel 1,1 miljard euro extra te investeren. In de huidige situatie kunnen universiteiten hun kerntaken van onderwijs en de daarmee verweven onderzoekstaak niet vervullen. Alleen met deze investering van 1,1 miljard euro extra krijgen we het wetenschappelijk onderwijs in Nederland weer op Normaal Academisch Peil.

De structurele financiering is nodig om de internationale positie van Nederland en de hoge kwaliteit van ons wetenschappelijk onderwijs te waarborgen en te zorgen dat we oplossingen kunnen verzinnen voor de grote uitdagingen die op ons afkomen. Alleen met die extra financiering komen we in de buurt van de doelstellingen van het kabinet om 2,5 procent van het bbp aan onderwijs en innovatie te besteden. De Europese ambitie stelt zelfs 3 procent van het bbp voor. De financiële middelen zorgen ervoor dat de Nederlandse innovatiepositie verbetert en stelt wetenschappers in staat om meer baanbrekend onderzoek te doen. Nederland behoudt zo talent en voorkomt dat (universitair) docenten en hoogleraren uitvallen. De structurele financiering biedt ons dan weer voldoende tijd voor wetenschappelijk onderzoek én onderwijs.

Uitdagingen

Het is hoog tijd voor een oplossing. We roepen het nieuwe kabinet op om structureel 1,1 miljard euro in het academisch onderwijs te investeren. Onderwijs is de beste investering, die je kunt doen. In jonge mensen en in kennis en daarmee de samenleving. Onderzoek maakt de samenleving bestendig voor de uitdagingen van de toekomst. Studenten hebben recht op het onderwijs dat ze verdienen. We moeten de druk van de ketel bij onze docenten, universitair docenten, hoogleraren en andere wetenschappers afhalen. De politiek moet wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in Nederland steunen en daarmee de broodnodige investeren doen. Op naar een Normaal Academisch Peil!

De auteurs van dit artikel:

Annelien de Dijn, WOinActie

Freya Chiappino, studenten

Jan Boersma, vakbonden

Pieter Duisenberg, universiteiten

Actiedag

De academische wereld luidt 6 april de noodklok. Zonder extra geld verzuipen docenten en studenten. Het is een initiatief van WoinACtie, Aob, FNV Onderwijs & Onderzoek, CNV Onderwijs & Overheid, LSVB, ISO, LKVV, AC/FBZ, Lovum, KNHG, Postdocnl, PNN, de Jonge Akademie en de VSNU namens de veertien universiteiten.

Actiedag

De academische wereld luidt 6 april de noodklok. Zonder extra geld verzuipen docenten en studenten. Het is een initiatief van WoinACtie, Aob, FNV Onderwijs & Onderzoek, CNV Onderwijs & Overheid, LSVB, ISO, LKVV, AC/FBZ, Lovum, KNHG, Postdocnl, PNN, de Jonge Akademie en de VSNU namens de 14 universiteiten.

Meer nieuws uit Opinie-Column

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.