Noordwijkerhout krijgt er echt een nieuwe school bij

Paul van der Kooij
Noordwijkerhout

Een school waar je al lerend tot dingen komt die buurt, dorp en wereld verder kunnen helpen. Die opent volgend schooljaar de deuren in Noordwijkerhout, onder de veelbetekenende naam De Nieuwe School.

Begonnen wordt met drie noodlokalen, maar kwartiermaker en toekomstig directeur Mariken Langbroek verwacht dat het uiteindelijk een volledige school wordt. De bescheiden start heeft te maken met de situatie bij de plaatselijke basisschool De Prinsenhof: die komt drie lokalen te kort en heeft geen ruimte om ze bij te plaatsen. Moet je toch elders beginnen, in dit geval aan de Viaductweg, dan is dat het moment om een andere vorm van onderwijs te beginnen. Althans, zo werd geredeneerd bij Sophia scholen, een nu nog 28 scholen tellende koepel in de Duin- en Bollenstreek.

De Nieuwe School is volgens Langbroek ’ideaal voor kinderen die het fijn vinden dat een groter beroep wordt gedaan op zaken als creativiteit en ondernemerschap’: ,,Leerlingen die niet alleen klassikaal willen leren, maar ook zelf wat willen sturen. Via open opdrachten krijgen ze die kans ook.’’

Zo ziet ze helemaal voor zich hoe leerlingen gaan meedenken met bollenbedrijven of mensen uit de toeristenbranche die tegen dingen aanlopen: ,,Omdat kinderen met hele verrassende dingen kunnen komen is dat ook voor zulke partners mooi. Ze moeten de leerlingen wel serieus nemen en ook echt dingen laten zien.’’

Engels

Hoewel wordt begonnen met problemen om de hoek, wil de school internationale problemen allerminst links laten liggen. Ook daarom staat wereldtaal Engels vanaf het begin op het programma. Aanvankelijk gebeurt dat spelenderwijs - bijvoorbeeld via liedjes en spelletjes - maar al snel zullen ze er zoveel vertrouwen in hebben dat een digitaal gesprek met scholen in andere landen mogelijk is. ,,En dan kunnen we samen tot oplossingen komen’’, voorziet Langbroek.

,,We starten met een kleutergroep, maar we verwachten ook de nodige midden- en bovenbouwleerlingen. Er is nu eenmaal veel nieuwbouw in de buurt en we staan. Ook open voor ouders die dit echt een school voor hun kind vinden. Van gedwongen overplaatsingen zal hoe dan ook geen sprake zijn.’’

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.