Zonne- en windenergie zeer succesvol: Nederlanders zijn vaak kritisch op het energiebeleid, maar successen mogen we ook vieren | Commentaar

Luchterduinen is een groot windpark voor de kust van Noordwijk.
© Foto Bert Spiertz

Positieve berichten over de Nederlandse ‘energiewende’ beginnen steeds vaker door te sijpelen in de media. Terecht kritische artikelen over de komst van grote windturbines vlak bij woningen worden geflankeerd door lovende stukken over de gigantische opbrengst die de ‘broers’ van de landversies op zee maken.

Zelfs figuren die al jaren doemverhalen (categorie: windmolens draaien op subsidies, zonnepanelen zijn brandgevaarlijk), over groene energie rondbazuinen, kunnen niet om de mijlpalen heen die tegenwoordig worden behaald. De combinatie windturbines op zee en particulieren die de daken van hun huizen vol leggen met zonnepanelen, hebben ervoor gezorgd dat op tweede paasdag 60 procent van de energie werd opgewekt uit ‘echt’ groene bronnen (dus exclusief biomassa). De twee jongste offshore-windparken voor de kust van Zeeland wekken gezamenlijk bijna net zo veel op als de grootste kolencentrale van Nederland, respectievelijk 1,4 en 1,5 gigawatt per jaar.

Ook voor klimaatactivisten die vinden dat de omwenteling te traag gaat, is er goed nieuws. Waar eerder werd gedacht dat het met het verduurzamen van Nederland niet opschoot, daar kan na de bovenstaande klinkende cijfers niet anders worden geconcludeerd dat ons winderige kikkerlandje de potentie heeft de doelstellingen wél te halen. In 2030 moet 70 procent van de stroom worden opgewekt uit duurzame bronnen, anno 2021 tikken we daar af en toe tegenaan. Experts van KNMI verwachten dat wanneer Nederland optimaal gebruikmaakt van wind en zon, het land bijna jaarrond zonder vervuilende alternatieven kan.

Zo ver zijn we nog niet, maar het gaat de goede kant op. Nederland is zelfs voor het eerst in veertig jaar weer netto-exporteur van elektriciteit, terwijl kolencentrales vervroegd worden gesloten.

Duurzame energie laat zien dat het geen fabeltje is, dat het dé energiebron van de 21ste eeuw wordt en dat kolen- en gascentrales, mogelijk met de hulp van een kernreactor, in de toekomst niet meer nodig zijn.

Zonne- en windenergie zijn in 2021 definitief doorgebroken en zijn, om een anglicisme te gebruiken, ‘hier om te blijven’, wat voor nepnieuws tegenstanders ook verspreiden. Nederlanders zijn vaak - terecht - kritisch op het Nederlandse energiebeleid, maar successen mogen we ook vieren.

Meer nieuws uit Opinie-Column

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.