’Spaar het open landschap tussen Kagerplassen en Braassemermeer, plaats daar geen windmolens langs de A4’

De A4 doorsnijdt het landschap en de Vereniging tot behoud van het open landschap van Kaag en Braassem e.o. ziet liever niet dat er ook nog hoge windmolens naast komen te staan.© Foto Cyclomedia

Binnert Glastra
Ter Aar

Het Groene Hart blijft grote wind- en zonneparken het Groene Hart redelijk bespaard in de regionale energiestrategie (RES) van de in Holland Rijnland samenwerkende gemeenten, maar het kan beter. Dat schrijft de Vereniging tot behoud van het open landschap van Kaag en Braassem e.o. (VOL) in een brief aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem.

De RES ligt de komende weken op tafel bij de gemeenteraden van Holland Rijnland en laat zien hoe deze regio denkt bij te dragen aan de inspanningen om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen.

Vooral de plekken waar mogelijk hoge windturbines komen, houden allerlei milieuorganisaties en actiegroepen nauwlettend in de gaten. De vrees is, dat veel groene gebieden daaraan geofferd zullen worden en de afgelopen twee jaar spanden zij zich in om de regionale overheden ervan te overtuigen dat dit een slecht idee zou zijn. Dat deden ze met redelijk succes: in de RES voor Holland Rijnland zijn de windmolens vooral ingetekend langs de grote wegen, zoals de A4 en de N11.

,,Gelukkig is het aantal mogelijke locaties gereduceerd ten opzichte van de ‘kansenkaart’ van eind 2020. Het is verheugend dat het gebied ten oosten van de A4 en ten noorden van de N11 gespaard wordt, waarmee de N 207 en de N 446 in de RES 1.0 als zoekgebieden van tafel zijn. Daarmee wordt de ruimtelijke kwaliteit gediend en is rekening gehouden met het ontbreken van een breed maatschappelijk draagvlak’’, schrijft de VOL.

Teleurstellend

De vereniging benadrukt evenwel, dat het nog wel wat beter kan. ,,Het is echter teleurstellend dat slechts in beperkte mate gebruik is gemaakt van het Advies Regionale Energiestrategieën en het Groene Hart van 9 november 2020, opgesteld door de drie Provinciale Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit (PARK-advies) van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, in opdracht van het Bestuurlijk Platform Groene Hart. Zij schetsen in een testbeeld windenergie hoe de energieopgave kan worden ingevuld met behoud van veel ruimtelijke kwaliteiten van het Groene Hart.’’

De VOL zou met name graag zien, dat niet langs de complete A4 windmolens komen en dat een deel daarvan alsnog uit de regionale strategie geschrapt wordt. ,,Daarmee wordt het open landschap tussen de Kagerplassen en Braassemermeer in tweeën gesneden, waarmee veel ’ruimtelijke kwaliteit’ verloren gaat. Dit in tegenstelling met het PARK-advies, met zoeklocaties Haarlemmermeer Zuid en de A4-N11 aansluiting Leiden-Zoeterwoude, waarbij de visuele verbinding tussen deze twee waardevolle plassen wel behouden blijft.’’

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.