Oplossing voor parkeren in Buitenkaag, omstreden tijdelijk terrein is niet nodig

De Huigsloterdijk in Buitenkaag heeft net een nieuwe asfaltlaag gekregen. Links op de achtrgrond scheepswerd Van Lent.
© Foto Hielco Kuipers
Buitenkaag

Het omstreden tijdelijke parkeerterrein achter de Lisserdijk in Buitenkaag is niet nodig. Scheepsbouwer Van Lent heeft onverwacht een akkoord bereikt over de aankoop van een ander stuk grond in het dorp.

Buitenkaag staat nu dagelijks volgeparkeerd met auto’s van werknemers van de scheepswerf op Kaag-eiland. Bij de werf is geen plek voor al die auto’s, dus het personeel pakt vanuit Buitenkaag te voet de pont over de Ringvaart.

Op zoek naar een oplossing kwam de gemeente Haarlemmermeer met het voorstel om voor vijf jaar een tijdelijk parkeerterrein op gemeentegrond achter de Lisserdijk, tegen de Hoofdweg-westzijde aan, aan te leggen. Dat plan viel slecht in het dorp.

Overeenstemming

Nu heeft Van Lent onverwacht overeenstemming bereikt met kweker Spaargaren in het kassengebied van Buitenkaag. Aan de Leidsemeerstraat ligt al een parkeerterrein van Van Lent, maar dat is te klein. De hoop was dat tijdens de periode van het tijdelijke parkeerterrein aan de Lisserdijk alsnog grond aan te kunnen kopen in het verlengde van de parkeerplaats aan de Leidsemeerstraat. Dat is nu al gelukt.

„Eerder dan verwacht lijkt die oplossing nu gevonden en daar ben ik ontzettend blij mee. Hoe eerder er een einde komt aan de overlast voor onze inwoners hoe beter”, zegt VVD-wethouder Marja Ruigrok van Haarlemmermeer. Het komt zeker goed uit, want een bewonersgroep in Buitenkaag keerde zich tegen het plan voor een tijdelijk parkeerterrein aan de Lisserweg. Daardoor zouden bezwaarprocedures worden ingezet, wat tot vertraging zou leiden en dus langdurige parkeeroverlast in Buitenkaag.

Toekomstvisie

Haarlemmermeer heeft voor de lange termijn een toekomstvisie voor Buitenkaag opgesteld. Daarin is een ’ringweg’ opgenomen, een nieuwe weg tussen de Huigsloterdijk en de Hoofdweg-oostzijde ten noorden van het glastuinbouwgebied van het dorp. Het kost alleen jaren om die mogelijk te maken omdat bijvoorbeeld bestemmingsplannen moeten worden aangepast.

Het akkoord tussen Royal van Lent Shipyard, zoals de scheepswerf officieel heet, kan de druk veel eerder van de ketel halen. Voor het parkeerterrein op de grond van Spaargaren moeten ook procedures worden doorlopen, maar dat geldt ook voor het tijdelijke parkeerterrein dat achter de Lisserdijk had kunnen komen. Maar, stelt Haarlemmermeer, als de procedure voor het terrein aan de Leidsemeerstraat te lang duurt is het mogelijk het tijdelijke parkeerterrein alsnog aan te leggen.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.