Project wonen boven winkels is succesvol en wordt voortgezet

Veel bovenetages van winkelpanden, zoals in de Haarlemmerstraat, staan leeg.
© Foto Hielco Kuipers
Leiden

Het project Wonen boven winkels is zo succesvol dat het wordt voortgezet. De gemeente Leiden biedt bezitters van winkelpanden in de binnenstad de mogelijkheid subsidie aan te vragen om leegstaande ruimtes om te vormen tot (studenten)kamers met een eigen opgang.

Al in de jaren negentig van de vorige eeuw kreeg het project voet aan de grond om het groeiende woningtekort onder studenten te verlichten. Sindsdien zijn er ettelijke honderden kamers en en studio’s bijgekomen in de binnenstad.

Sinds de laatste subsidieregeling zijn rond de 160 woningen gebouwd en staan er nog zestig projecten in de steigers.

Lege ruimtes boven winkels verkameren is duur, vooral vanwege de brandveiligheidseisen. De opbrengsten wegen daarmee niet altijd op tegen de kosten. Dat weerhoudt menig pandeigenaar ervan om de loze ruimtes te benutten. Daartegenover staat de huidige oplopende leegstand van winkelpanden, die het juist interessant maakt om er studenten in te huisvesten, zodat er toch nog enige opbrengst is.

’De subsidiehoogtes worden dusdanig aangepast dat gestimuleerd wordt om meer studentenkamers te realiseren’, laat de gemeente weten. Er kan subsidie worden aangevraagd voor een haalbaarheidsonderzoek (maximaal €3000) en voor de verbouwing. Voor zelfstandige woningen met eigen douche en toilet is €10.000 beschikbaar. Niet-zelfstandige woningen worden met €5.000 gesubsidieerd. Indien er een eigen opgang nodig is, zodat de bewoners het pand niet door de winkelruimte hoeven te betreden, kan de eigenaar nog eens €10.000 aanvragen. Er wordt per project voor maximaal drie zelfstandige woningen of acht onzelfstandige woningen subsidie vertrekt, met een maximum van € 40.000.

De regeling duurt tot en met het einde van dit kalenderjaar. De woningen dienen binnen twee jaar opgeleverd te worden en voor tenminste vijf jaar deze functie te behouden.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.