Regio teleurgesteld in dominante opstelling provincie rond energie: ’We zouden gelijkwaardige rol hebben’

Windmolens langs de N11.
© Archieffoto Hielco Kuipers
Leiden

De provincie trekt een te grote broek aan bij het beoordelen van regionale voorstellen voor het opwekken van duurzame energie. Dat vindt de stuurgroep die hieraan werkt voor de regio Holland Rijnland, blijkt uit een brief van voorzitter Liesbeth Spies aan Provinciale Staten (PS).

Binnenkort bespreken PS de eerste versie van de regionale energiestrategie (RES) die elke Zuid-Hollandse regio maakte. De stuurgroep voor de regio Holland Rijnland (die bestaat uit dertien gemeenten, het Hoogheemraadschap van Rijnland en Liander) is echter teleurgesteld in de manier waarop de provincie ermee omgaat.

De pijn zit in het feit dat de provincie op voorhand al een voorbehoud maakt met betrekking tot de zoekgebieden die Holland Rijnland op het oog heeft voor windmolens. Die voorziet de regio vooral langs de snelwegen en de N11, en als dat onvoldoende blijkt zijn er reservegebieden langs (knooppunten van) provinciale wegen. Dat wringt gedeeltelijk met de visie die de provincie erop heeft ,omdat daarmee formeel ook locaties in het Groene Hart in beeld zijn. En dat, laat de provincie weten, heeft niet de voorkeur. Dat staat tenslotte ook in het provinciale coalitieakkoord. Verder stelt de provincie dat zij oordeelt op basis van een ’bovenregionale ruimtelijke verantwoordelijkheid en kaderstellende rol’.

Daarmee gaat de provincie haar boekje te buiten, meent stuurgroepvoorzitter Liesbeth Spies. Vooraf is namelijk afgesproken dat provincie, gemeenten en waterschappen een gelijkwaardige rol hebben in de samenwerking rondom de RES. ,,Nu wordt de indruk gewekt dat Gedeputeerde Staten voor de provincie een bovengeschikte rol weggelegd ziet, en worden alle zeven RES’en in Zuid-Holland getoetst vanuit het ruimtelijke, provinciale kader’’, schrijft Spies. ,,Dat is uitdrukkelijk niet conform de vooraf gemaakte afspraken en we missen hierin de onderlinge solidariteit als RES-partners. [...] Daarmee dreigt het opgebouwde resultaat deels ongedaan gemaakt te worden.’’

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.