Katwijk wil extra geld voor bijstand

Roza van der Veer
Katwijk

Katwijk vraagt 80.000 euro aan het rijk om de gestegen kosten van de bijstand op te vangen.

Dat is nodig omdat Katwijk in 2020 het aantal bijstandsuitkeringen voor het eerst in jaren weer zag stijgen. In plaats van 845 uitkeringen in 2019, vroegen in 2020 874 Katwijkers om een uitkering. Met de extra 80 mille wordt de helft van het tekort gedekt.

Katwijk zet zich al jaren in om het aantal mensen dat afhankelijk is van de bijstand naar beneden te brengen. Zo heeft de gemeente geïnvesteerd in vaste klantmanagers, die vaker contact hebben met uitkeringsgerechtigden. Voor jongeren zijn er speciale klantmanagers.

Ook zijn er voor inwoners die ver afstaan van de arbeidsmarkt zogenaamde ’sociale activeringstrajecten’. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in de zorg doen of helpen bij een sportvereniging of de bibliotheek.

Voor de begeleiding naar werk werkt de gemeente Katwijk samen met het Servicepunt Werk (SPW), een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen. Zo zijn er bijvoorbeeld voor statushouders samen met het Welzijnskwartier speciale trajecten waarbij naast inzet op werk ook wordt ingezet op taalvaardigheid.

Deze inzet had de afgelopen jaren succes, want het aantal bijstandsuitkeringen daalde. Op 1 januari 2018 waren er 901 uitkeringen. Een jaar later 885 en weer een jaar later 845. Aan deze daling is door het uitbreken van de coronapandemie een einde gekomen. In 2020 is het aantal uitkeringen weer gestegen naar 874. Met name de instroom van zelfstandigen zorgde voor een stijging.

Deze ontwikkeling is niet alleen naar voor de betrokkenen, maar heeft ook financiële consequenties voor de gemeente Katwijk. Die legt altijd al geld toe op de uitkeringen aan bijstandsgerechtigden, maar dat tekort is in 2020 gestegen van 7 naar 9 procent.

Dat betekent wel dat Katwijk nu een beroep kan doen op een zogeheten Vangnetuitkering bij het ministerie van sociale zaken. Die aanvraag wil het college doen maar daarvoor moet de gemeenteraad nog wel toestemming vragen. In de loop van dit jaar wordt bekend of de uitkering wordt toegekend.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.