B & W Kaag en Braassem brengen spijkerharde kritiek op hun handelen bij vergunning zendmast alsnog naar buiten

Zomaar een stukje zendmast.

Zomaar een stukje zendmast.

Paul van der Kooij
Hoogmade

De manier waarop B en W van Kaag en Braassem de vergunning hebben verleend voor een 37,5 meter hoge zendmast in de Hoogmadesche polder deugt niet.

Dat blijkt uit het oordeel van de bezwaarschriftencommissie dat B en W eigenlijk voor zich wilden houden.

Ze oordeelden namelijk dat openbaarmaking van dit ’advies’ niet meer nodig is omdat Vodafone -voordat ze het behandelden - heeft aangegeven geen gebruik te zullen maken van de verleende vergunning en terug te willen naar de herbouwde toren van de katholieke kerk.

Lees ook: Blijdschap in Hoogmade: antennes mobiele telefonie niet in polder, maar terug naar de kerktoren

Een van de bezwaarmakers bleef echter vasthouden aan de openbaarmaking van het op 17 maart gegeven advies en stuurde daarvoor een verzoek naar de bezwaarschriftencommissie.

B en W gingen deze maand overstag, al voegden ze wel een brief bij met de boodschap dat het advies ’niet langer relevant is’, nu de vergunningaanvraag is ingetrokken. Het college heeft ’er verder ook geen formeel standpunt over’, terwijl de kritiek toch niet mals is.

Zo zijn B en W, zonder deugdelijke onderbouwing, op allerlei fronten afgeweken van het bestemmingsplan. Daarmee handelden ze in strijd met het eigen afwijkingenbeleid, is de kritiek.

Dat bepaalt namelijk dat in het buitengebied het landschap met zijn natuur- en landschapswaarden een belangrijk uitgangspunt is waar niet zomaar vanaf geweken kan worden.

Niet onderbouwd

Zo had de commissie, toen het telecombedrijf aangaf dat een bepaalde zendmast nodig is voor een goede dekking, minimaal een onderbouwing verwacht waarom die niet iets verderop kan. Immers, zo constateert de commissie, de plaatsing van een 37,5 meter hoge antennemast tast de landschappelijke kenmerken van dit landschap aan en het gaat om forse afwijkingen.

Lees ook: Warm pleidooi in Hoogmade: ’Tast onze polder niet aan, zet antennes weer op de katholieke kerk’

Zo kent het bestemmingsplan een maximum bouwhoogte van zes meter, een fractie dus van de vergunde 37,5 meter.

Ook kan een zendmast volgens de commissie onmogelijk worden gevangen onder de bestemming ’bedrijf in de tweede categorie’ die nog op de beoogde plek rustte uit de tijd dat daar een afvalwaterzuivering was.

Al met al constateert de commissie dat ’de afwijkingen in strijd met het afwijkingenbeleid zijn verleend’. De omgevingsvergunning had daardoor ’niet verleend kunnen worden’ en was, zonder allerlei herstelwerk, niet te handhaven ’wegens een aan uw college te wijten onrechtmatigheid.’

Verder oordeelt de commissie dat B en W de bezwaarmakers grotendeels in het gelijk dient te stellen en de proceskosten die zij hebben gemaakt - 1.068,00 euro - te vergoeden.

„Maar naar die vergoeding kunnen wij fluiten omdat de gemeente heel formeel stelt dat het besluit waartegen wij bezwaar hebben gemaakt, niet is behandeld”, aldus Roland Mans, advocaat van bezwaarmakers.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.