Woubrugge krijgt alsnog Integraal Kindcentrum: bouw begint in 2023 op de plek van De Kinderkring

Wanneer leerlingen van basisschool Esselyckerwoude naar het nieuwe IKC in Woubrugge zijn getrokken, kan hier woningbouw komen.© Archieffoto Hielco Kuipers

Paul van der Kooij
Woubrugge

De bouw van het felbevochten Integraal Kindcentrum (IKC) in Woubrugge kan in 2023 beginnen, op de plek van basisschool De Kinderkring. Tenminste, wanneer de gemeenteraad van Kaag en Braassem instemt met het voorstel van B en W om daar 5,7 miljoen euro voor opzij te leggen.

In het IKC moeten de inmiddels gefuseerde basisscholen tot iets moois komen met peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang. Verlaat basisschool Esselyckerwoude daarvoor het eigen gebouw en komt er op die plek woningbouw, dan kan dat een deel van de gemaakte kosten dekken.

Omdat de opbrengst afhangt van type en hoeveelheid woningen en er wat dat betreft nog geen keuze is gemaakt, hebben B en W dat echter niet gekoppeld aan het bouwkrediet voor het IKC. Mochten de opbrengsten tegenvallen, bijvoorbeeld omdat er een laagje af moet, dan zou het kindcentrum in ’gevaar kunnen komen’. „En dat willen we niet”, benadrukken B en W in hun raadsvoorstel.

De aanloop naar het IKC was niet bepaald vloeiend. Kreeg het begin 2018 een goede plek op de prioriteitenlijst, later dat jaar zakte het weg en vloog het uit de begroting. Het leidde tot boze brieven van de dorpsraad én de scholen in kwestie. Boodschap daarin: de gebouwen houden het niet nog eens tien jaar vol.

Vervolgens kreeg het IKC alsnog een plekje op de definitieve prioriteitenlijst, na de IKC’s van Leimuiden, Rijnsaterwoude en Oude Wetering. Geld zat daar niet bij. Wel kregen B en W de opdracht om ’structurele financiële ruimte te zoeken’ en ondertussen de zaak grondig voor te bereiden.

Grofweg

Zo is bekeken wat de meest geschikte locatie is - De Kinderkring - en werd grofweg geschetst hoe dat kan worden ingericht. Als de raad het bouwkrediet beschikbaar stelt, dan kan dat concreter worden. Net als woningbouw op de plek van Esselyckerwoude. Om grofweg te schetsen hoeveel de gemeente daar aan woningbouw kan overhouden, is dat op een rijtje gezet bij eengezinswoningen en appartementen in drie lagen - huur en koop. Maar B en W sluiten niet uit dat het - zeker bij de appartementen - meer wordt.

Tegelijk geven ze aan dat omwonenden, tijdens een online avond over de stedenbouwkundige uitgangspunten, zorgen hadden over zaken als bouwhoogte, verkeersafwikkeling en bezonning. Rond de huidige locatie van De Kinderkring kwam daar nog de zorg voor parkeren bij.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.