Leidse basisscholen De Zwaluw en ’t Klankbord plannen fusie in 2022

Basisschool De Zwaluw© ArchiefFoto

Gertjan van Geen
Leiden

Basisscholen De Zwaluw en ’t Klankbord in de Leidse Stevenshof zijn van plan per 1 augustus volgend jaar te fuseren.

De gemeente heeft de fusieaanvraag goedgekeurd. ’Het is van belang dat de continuïteit van het onderwijs zo wordt behouden en er een robuuste nieuwe school ontstaat’, schrijven burgemeester en wethouders. De raad van toezicht van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) moet nog met de plannen instemmen.

De Zwaluw (protestants-christelijk) en ’t Klankbord (rooms-katholiek) kampen met teruglopende leerlingaantallen. De Stevenshof vergrijst en de verwachting is dat de krimp alleen maar doorzet. Het leerlingenaantal van De Zwaluw daalde al vijf jaar geleden onder de opheffingsnorm, blijkt uit een rapportage in opdracht van SCOL, waar de twee scholen onderdeel van zijn.

De gemeentelijke opheffingsnorm voor Leiden bedraagt 195 leerlingen. De onderwijsinspectie constateert dat scholen met minder dan 200 leerlingen vaker zwak of zeer zwak zijn dan scholen van grotere omvang.

De Zwaluw en ’t Klankbord delen een complex met openbare basisschool (OBS) Stevenshof. Dat is de grootste van de drie, met een marktaandeel van 41 procent. In 2016 was ’t Klankbord nog de grootste met 263 leerlingen (37 procent). In 2020 waren dat er 222. De Zwaluw heeft er 161. De Zwaluw en ’t Klankbord delen op het complex hetzelfde gebouw. Er lagen al verbouwingsplannen. Oorspronkelijk zou daar in 2025 een begin mee gemaakt worden, maar dat wordt nu twee jaar vervroegd.

Ouders in de Stevenshof kunnen ook nog voor een vierde school kiezen, OBS Anne Frank, maar tien procent vindt een school buiten de krimpende wijk. In de afgelopen tien jaar nam het aantal bewoners met een kleine duizend af (acht procent).

Als SCOL instemt, gaan beide scholen elkaar in het komende schooljaar ’beter leren kennen’, om de fusie zo geruisloos mogelijk te laten verlopen.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.