Historische Vereniging Oud Leiden uit zorgen over project Waterkant op Hoge Rijndijk

Impressie van de nieuwbouw.

Impressie van de nieuwbouw.

Gertjan van Geen
Leiden

De Historische Vereniging Oud Leiden heeft zijn bedenkingen bij het project Waterkant naast de Wilhelminabrug op de Hoge Rijndijk.

Het gaat om het adres Hoge Rijndijk 154. Dat ligt direct langs het water van het Rijn- Schiekanaal, tegenover de watertoren en op de plek van het voormalige kantoor van de provincie. Daarin zijn nu bedrijven gevestigd, zoals een sportschool.

Het moet wijken voor een vier etages tellend appartementencomplex met elf woningen en een totale hoogte van twaalf meter.

Bewoners rond de Leidse Wilhelminabrug en de monumentale watertoren voelden zich eerder al geminacht door het bouwplan en kwamen in verzet. Ze waren niet van tevoren geïnformeerd en vinden project Waterkant sterk detoneren met de omgeving. Ze vrezen daarnaast voor extra verkeersproblemen.

Ook HVOL is niet gekend in de plannen, aldus de vereniging bij monde van voorzitter Steven Engelsman en vicevoorzitter Jan Jaap de Haan in een brief aan het stadsbestuur.

’Wij zijn meestal aardig tevreden over de vroegtijdige betrokkenheid van onze vereniging bij bouwplannen die raken aan cultuur-historische waarden. Hoewel dit bouwplan in het beschermd stadsgezicht ligt, zijn wij helaas ditmaal - naar ons beste weten - niet op de hoogte gesteld’.

(Tekst gaat door onder de foto)

Het gebouw met onder andere een sportschool naast de Wilhelminabrug in Leiden.

Het gebouw met onder andere een sportschool naast de Wilhelminabrug in Leiden.© ArchiefFoto Hielco Kuipers

De vereniging heeft op een aantal punten bezwaar. Zo moet een bouwplan zich ’uit een oogpunt van welstand voegen naar zijn omgeving’. Dat is niet het geval. ’Enige relatie met de naaste rij laat 19de-eeuwse woningen aan de noordzijde van de Hoge Rijndijk ontbreekt’.

Daarnaast wordt een verkeerde voorstelling van zaken gegeven over de historisch-industriële achtergrond van de plek in relatie tot de watertoren. ’In dit verband verbaast het ons dat het plan in het vooroverleg reeds een akkoord van de Welstandscommissie en ELO (Erfgoed Leiden en omstreken red.) zou hebben ontvangen’.

Los van de cultuurhistorische bezwaren, kaart de HVOL ook nog de ontsluiting met het achtergelegen industrieterrein De Waard aan. Mocht het bouwproject er in welke vorm dan ook komen, dan is de kans verkeken om de Kanaalweg ooit nog door te trekken naar bedrijventerrein De Waard.

Dat is een plan dat, inclusief brug over de Nieuwe Rijn richting Admiraal Banckertweg, in de afgelopen decennia met enige regelmaat terugkeerde op de politieke agenda. De HVOL: ’Wij verzoeken u dit plan in een breder stedenbouwkundig kader te plaatsen en niet slechts als een postzegel-plan te beschouwen. Alleen dan kan een goede afweging vóór of tegen nieuwe bebouwing op deze locatie gemaakt worden’.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.