Gemeente Leiden belooft geen bomen te kappen voor 32.000 euro kostende discgolfbaan in Park Cronesteyn

Discgolf in Park Cronesteyn.

Discgolf in Park Cronesteyn.© Foto Hielco Kuipers

Tim Engelbart
Leiden

De gemeente Leiden heeft onder voorwaarde een subsidie van 32.035 euro verstrekt voor het aanleggen van een discgolfbaan in Park Cronesteyn. Voor de aanleg daarvan hoeven geen bomen gekapt te worden, belooft het college van burgemeester en wethouders aan PvdD-gemeenteraadslid Martine van Schaik.

In de deze week verstuurde beantwoording van vragen die het raadslid indiende op 15 juni, probeert het college de gemoederen te bedaren. Van Schaik toonde zich bezorgd over de aanleg van een discgolfbaan in Park Cronesteyn. Aan deze baan, een frisbeeparcour waarin de regels van de golfsport zoveel mogelijk worden gevolgd, zitten serieuze haken en ogen, vond ze.

„Ook de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de mogelijke negatieve impact van de aanleg en gebruik van een discgolfbaan op de natuur, de dieren en de rust in Cronesteyn”, liet Van Schaik de gemeente weten, nadat ook de Stichting Groen Cronesteyn (SGC) al verzet aantekende tegen de komst van de baan.

Volgens het college is er echter geen reden tot zorg. Er wordt weliswaar een subsidie verstrekt van meer dan 32.000 euro, maar die is afhankelijk van enkele criteria. Zo moet een verzoek voor een omgevingsvergunning worden ingediend, en mag de natuur niet te veel lijden onder de aanleg en het gebruik van de baan. „De toetsing aan natuurwaarden is een noodzakelijk onderdeel om te komen tot een ontvankelijke aanvraag”, aldus het gemeentebestuur.

Om aan die wens tegemoet te komen, wil de gemeente een maximum stellen aan het aantal manden bij de ’holes’: niet meer dan achttien. Op deze manier wordt hopelijk zo min mogelijk hinder voor flora en fauna in Cronesteyn veroorzaakt, zegt de gemeente.

Ook belooft de gemeente dat er over de verdere aanleg overleg blijft plaatsvinden met betrokken organisaties. „Ook de Stichting Groen Cronesteyn wordt hierbij betrokken”, aldus het college.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.