Van Vuuren: Nederland moet stappen nemen om uitstoot te reduceren

ANP Producties | Bron: ANP

Volgens Detlef van Vuuren, onderzoeker voor het VN-klimaatpanel IPCC, moet Nederland grote stappen zetten om liefst voor het jaar 2050 op netto 0 broeikasuitstoot uit te komen. Alleen zo kan volgens hem aan de vereisten van het Parijs-akkoord worden voldaan, het internationale verdrag uit 2015 met als doel de opwarming van de aarde te beperken. Van Vuuren is onderzoeker bij Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), een instituut dat zich bezighoudt met strategische beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte.

Maandag kwam het IPCC-rapport uit over klimaatverandering. "Op basis van dit rapport kunnen we vaststellen dat wat nu gebeurt onvoldoende is en dat actie noodzakelijk is", zegt Van Vuuren, die niet aan dit rapport meewerkte, maar wel aan een rapport dat volgend jaar verschijnt. Sinds het vorige IPCC-rapport dat acht jaar geleden verscheen, zijn broeikasemissies alleen maar toegenomen, stelt hij. Om nog binnen de afspraken van het Parijs-akkoord te blijven moet dit "drastisch naar beneden".

"Je hebt het koolstofbudget", legt hij uit. "Dat is het aantal broeikasgassen dat je nog mag uitstoten om binnen het Parijs-akkoord te blijven. Doordat we al die tijd nog steeds op hoge emissies zijn gebleven, zijn die budgetten dramatisch klein geworden." En dus moet er aangescherpt worden. Van Vuuren noemt het sneller overstappen op elektrisch rijden. Maar ook moet elektriciteit in sterke mate opgewekt worden met bijvoorbeeld wind en zon, zegt hij. Verder is het van belang dat huizen en industrieën geen emissies veroorzaken.

"Dat is best een uitdaging", stelt Van Vuuren. "Maar doordat we het zo lang uitgesteld hebben moet het nu erg snel: in minder dan dertig jaar moeten we naar die nul toe." In 2023 wordt het huidige klimaatbeleid van landen geëvalueerd en wordt gevraagd hun bijdrage aan terugbrengen van die uitstoot aan te scherpen, in het kader van het Parijs-akkoord. Daarbij is het van belang dat landen, zo ook Nederland, het beleid aanscherpen.

Meer nieuws uit Binnenland

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.