’Rapport over participatie en inspraak in Leiden rammelt flink’

De containerwoningen bij hun aanbouw.© Archieffoto Hielco Kuipers

Loman Leefmans
Leiden

Het onderzoek van Platform31 naar inspraak en participatie in Leiden, rammelt aan alle kanten. Dat beweert althans een groep bewoners rond het speelveld aan de Verdamstraat, waar vorig jaar zestien wooncontainers zijn neergezet. ’Het rapport bevat pijnlijke onjuistheden’.

Gemeente en stadsbestuur lanceren geen (bouw)project zonder dat buurtbewoners en andere betrokkenen erover mogen meepraten. Ondanks die ogenschijnlijke stortvloed aan participatie, zijn veel wijkverenigingen en bewonersorganisaties boos op de gemeente. Die inspraak is vaak alleen voor de bühne en bovendien een wassen neus, beweren ze.

Die wijdverbreide onvrede leidde onder meer tot een referendum over het Roomburgerpark, massale protesten tegen bouwproject Lead aan de Willem de Zwijgerlaan, en een overlegboycot van bewonersorganisaties in de binnenstad richting gemeente.

Het onafhankelijke Haagse onderzoeksbureau Platform31 mocht van het gemeentebestuur uitzoeken hoe het kan dat, ondanks de veelheid aan inspraak, er toch ook zoveel onvrede bestaat. De onderzoekers namen vier recente voorbeelden onder de loep. Ze kwamen onder meer tot de conclusies dat er in Leiden veel oud zeer zit tussen inwoners en lokale overheid, dat bewoners bij inspraakprocedures meer duidelijkheid moeten krijgen, maar dat voor een geslaagde participatie geen spoorboekje bestaat.

De zeer omstreden komst van zestien wooncontainers naar het speelveld dat wordt omsloten door Kernstraat, Verdamstraat en Burggravenlaan, was een van de vier door Platform31 onderzochte gevallen. Bewoners hebben dat deel van het rapport nauwgezet gelezen en zijn verbaasd. De nota is onvoldoende kritisch, deels onjuist en geeft een onvolledig, tendentieus en vertekend beeld, zo staat in een uitvoerige reactie.

Vervolgens wordt een lange reeks voorbeelden uit het rapport aangehaald en van kritische kanttekeningen voorzien. ’Het is volstrekt onjuist dat de verplaatsing van de woonunits in nauw overleg met bewoners plaats zou hebben gevonden.’ En: ’Het is eveneens onjuist dat de projectmanager zou hebben gestreefd naar een vertrouwensrelatie met de bewoners. Zijn opstelling bestond juist uit het plegen van obstructies bij onze Wob-verzoeken, het verstrekken van bewust foutieve informatie en het tegen elkaar uit proberen te spelen van de direct omwonenden’. De opstellers van het tegengeluid trekken hun eigen conclusie: ’Dit is participatie op het niveau van de samenstelling van het galgenmaal voor een ter dood veroordeelde.’

De bewoners uit de Verdamstraat en omgeving schreven het weerwoord, omdat op donderdag 9 september het rapport van Platform31 wordt besproken door de gemeenteraad.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.