Moeten overwerkuren in de vakantie doorbetaald worden? Jurist Edith van Schie antwoordt

Edith van Schie

Vraag: Een medewerker vroeg mij of de uitbetaling van zijn loon tijdens zijn vakantie wel klopt. Volgens hem moeten ook de uren die hij normaal gesproken overwerkt, tijdens zijn vakantie uitbetaald worden. Is dat zo?

Antwoord: Dat ligt aan de omstandigheden. Hoofdregel is dat een werknemer er financieel niet op achteruit mag gaan als hij vakantie opneemt. Dat betekent niet dat overwerkuren altijd moeten worden meegenomen bij de uitbetaling tijdens vakantie, integendeel.

Rechters nemen als uitgangspunt dat de vergoeding voor overwerk in principe geen deel uitmaakt van het loon dat tijdens vakantie moet worden doorbetaald. Tenzij:

1. de werknemer op een of andere manier verplicht is om overuren te maken,

2. het maken van overuren structureel gebeurt en

3. het loon over de gewerkte overuren een belangrijk onderdeel is van het totale loon dat hij ontvangt.

Als aan deze drie criteria is voldaan, moet het overwerk wel bij de betaling worden meegenomen. Meestal wordt dan gekeken naar het aantal uren dat de werknemer in het afgelopen jaar gemiddeld heeft overgewerkt. De vergoeding die daar tegenover staat moet tijdens de vakantie van de werknemer worden uitbetaald.

Als de vergoeding voor overwerk tijdens de vakantie moet worden doorbetaald, moeten ook de eventuele overwerk-, nacht- en weekendtoeslagen daarover worden uitbetaald.

Edith van Schie is arbeidsrechtjurist bij Xperthr.

Meer nieuws uit Achtergrond

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.