Teylingen positief over CO2-prestatieladder, maar rustig aan

Sjaak Smakman
Teylingen

De petitie voor het burgerinitiatief is net begonnen, maar wat het college van Teylingen betreft is die niet echt nodig: het college ziet het wel zitten om zich aan de sluiten bij de ’CO2-prestatieladder’ zoals het initiatief vraagt.

Sassenheimer Bart de Jong nam afgelopen maart het initiatief om de gemeente Teylingen zich te laten aansluiten bij de ’CO2-prestatieladder’. Omdat Teylingen met Lisse en Hillegom een gezamenlijke ambtelijke organisatie heeft, zouden ook die gemeenten dat dan moeten doen. Om het idee als burgerinitiatief op de agenda te krijgen, was in Teylingen alleen zijn eigen handtekening voldoende. In de andere twee gemeenten moesten minimaal vijftig mensen tekenen. In Lisse nam Paul Zwetsloot die taak op zich, in Hillegom Michiel van den Hoven.

Dat lukte en de komende weken bespreken de gemeenteraden het initiatief. Om het idee kracht bij te zetten, begon het drietal vorige week ook een online petitie. Het college van Teylingen staat positief tegenover aansluiting bij de CO2-prestatieladder, laat het alvast aan de gemeenteraad weten. De ladder omvat vijf stappen: het in kaart brengen hoeveel broeikasgassen die de gemeentelijke organisatie uitstoot, een beleid maken om dat aan te pakken en dat ook uitvoeren. Bij de volgende twee stappen kijkt de gemeente ook buiten de eigen organisatie, zoals bij de inkoop en uitbesteding van diensten.

Stappen

Het college van Teylingen wil zich voorlopig beperken tot de eerste twee stappen. Het gaat namelijk wel even tijd kosten om energiemanagement in de gemeentelijke organisatie op gang te brengen en een degelijke CO2-boekhouding op te tuigen. Volgend jaar wordt dan een eerste CO2-jaarbericht opgesteld, zo mogelijk per gemeente. Eind volgend jaar moet de gemeente dan besluiten of die ook de verdere stappen op de ladder wil zetten. De ervaring heeft geleerd dat met de ladder als steuntje in de rug de energiebesparing gemiddeld twee maal zo snel gaat.

Met de eerste twee stappen is naar schatting een bedrag van 15 mille gemoeid, waarvan de helft voor rekening van Teylingen komt, en een kwart voor elk van de andere twee gemeenten. Voor het Teylingse college is overigens ook een overweging dat CO2-beprijzing - waarbij voor elke uitgestoten ton kooldioxide betaald moet worden - er nu toch echt aan zit te komen. Dan zullen we dus sowieso zo’n CO2-boekhouding moeten optuigen, stelt het college.

Overigens hebben de gemeente hun uitstoot in de periode 2010-2019 al flink weten te beperken. Teylingen bracht de CO2-uitstoot van de eigen organisatie terug van 3288 naar 2026 ton, Lisse ging van 3943 ton naar 1504 ton. In Hillegom daalde de uitstoot zelfs van 4366 naar 884 ton. Een gemiddeld huishouden stoot direct (huis en vervoer) en indirect (voeding, kleding, andere aankopen) ongeveer 20 ton CO2 per jaar uit.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.