Het Zuideinde in Roelofarendsveen zou ooit weleens een 30 kilometer zone kunnen worden

Paul van der Kooij
Roelofarendsveen

Mocht het Zuideinde in Roelofarendsveen toe zijn aan groot onderhoud, dan zullen burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem zeker bekijken of het een 30 kilometer zone moet worden.

Dat antwoorden ze op vragen die de CDA-fractie over de weg had gesteld. Volgens burgemeester en wethouders is dat een passende maximumsnelheid voor een dergelijke erftoegangsweg binnen de bebouwde kom. ’Op het moment van groot onderhoud zal een snelheidsverlaging dus zeker deel uitmaken van de overweging in een participatietraject’.

In hun vragen noemden de christen-democraten de situatie op de weg onoverzichtelijk en gevaarlijk. Auto's die welhaast op bruggen en zebra's geparkeerd staan en bochten die je als automobilist of fietser niet goed kunt overzien, zouden het onoverzichtelijk maken. Gevaarlijk zou het zijn doordat er desondanks 'flink wordt doorgereden'. 'Zeker in combinatie met de mix fietsers/auto's en dan vooral kleine kinderen op de fiets'. Want het Zuideinde is 'een belangrijke weg naar basisschool De Kiem', onderstreepte de partij haar pleidooi voor een 30 kilometer zone.

Waar ze aanstipte dat de verkeersdruk op de weg is toegenomen door de bouw van huizen, stellen B en W daar tegenover dat de druk soms ook is afgenomen. Bijvoorbeeld wanneer een bedrijf plaatsmaakte voor recreatie.

Op de vraag of ze een tweede ontsluitingsweg overwegen naar de achterliggende nieuwbouwwijk-in-wording Braassemerland, antwoorden ze dan ook dat daar ’momenteel nog geen concrete plannen voor zijn’. Zo begrepen ze dat vooral de doorstroming als een probleem zou worden gezien op het Zuideinde. En anders dan het CDA zien ze op dat punt niet direct een oplossing. Sterker nog, dit nadeel zou als voordeel hebben dat het de snelheid kan afremmen.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.